Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań
tel. 61 665 27 33
fax 61 647 58 15
Nasza
Lokalizacja

Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Cykl kształcenia 2 semestry (210 godzin)
Aktualne edycje: 20.10.2017 - 30.09.2018
Terminy zajęć
  • piątek godz. 15:30-19:00
  • sobota godz. 8:30-15:00
  • zajęcia odbywają się co 2 tygodnie
Zasady naboru rekrutacja do 15.10.2017, według kolejności zgłoszeń
Koszt studium 5000,00 zł
Płatność możliwa w dwóch ratach po 2500,00 zł /semestralnie/
Należność należy wpłacić na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
6 Oddział w Poznaniu
z dopiskiem: st. pod. SP-111
Wydział Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Jednostka Instytut Technologii Materiałów
Sekretariat studium inż. Krystyna Skorel
ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
tel. 61 665-2733
E-mail: krystyna.skorel@put.poznan.pl
Kierownik studium prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński
tel. 61 647-5818, 61 665-2733
Kontakt inż. Krystyna Skorel
tel. 61 665-2733
   

Profil kształcenia

Celem Studium jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowiskach konstruktorów form wtryskowych i oprzyrządowania do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Studium jest przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się w problematyce przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Ramowy program Studium obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Materiały polimerowe,
  2. Reologia przetwórcza,
  3. Konstrukcja form wtryskowych i oprzyrządowania,
  4. Projektowanie CAD/CAM,
  5. Materiały narzędziowe i wykonawstwo,
  6. Technologiczność form i innych narzędzi oraz zagadnienia techniczne podnoszące ogólną kulturę techniczną słuchaczy.

Absolwenci Studium otrzymują "Świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego".

 

Pliki do pobrania

Instytut Technologii Materiałów Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe