Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań
tel. 61 665 27 33
fax 61 647 58 15
Nasza
Lokalizacja

Osiągnięcia

  • Wdrożenie technologii wykonywania cichobieżnych przejazdów kolejowych z wykładzinami elastomerowymi.
  • Wdrożenie specjalistycznych technologii rozdmuchu tworzyw sztucznych w krajowych zakładach opakowań.
  • Opracowanie technologii wytwarzania poliamidu 6 metodą anionową do zastosowań konstrukcyjnych.
  • Opracowanie technologii wytwarzania cienkich folii i powłok z polisiarczku fenylenu do zastosowań w elektronice.
  • Konstrukcje specjalistycznych narzędzi i urządzeń do modyfikacji oraz badań polimerów i tworzyw sztucznych (homogenizatory, dyspergatory, aparatura pomiarowa NMR).
  • Usługi w zakresie doradztwa, ekspertyz, badań i szkoleń dla zakładów przetwórstwa tworzyw i innych jednostek gospodarki narodowej.
  • Realizacja projektów celowych, własnych i promotorskich KBN.
  • Współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
  • Kolejne edycje Studiów Podyplomowych z Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Konstrukcji Form Wtryskowych.
Instytut Technologii Materiałów Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe