Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań
tel. 61 665 27 33
fax 61 647 58 15
Nasza
Lokalizacja

Osiągnięcia

Nagrodzone prace dyplomowe:

  • mgr inż. Piotr Kubiak - wyróżnienie I stopnia w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny mechaniki, organizowanego pod Patronatem Pani Barbary Kudryckiej - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracy magisterskiej pt. "Konstrukcja linii laboratoryjnej do wytłaczania folii wielowarstwowej metodą rozdmuchu" napisanej pod kierunkiem dr inż. Marka Szostaka - 14 grudnia 2013 rok
 
  • mgr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera - wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu pn. "Wyróżniająca się praca dyplomowa studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług" dla pracy magisterskiej pt. "Badania struktury i właściwości izotaktycznego polipropylenu modyfikowanego nukleantami i silseskwioksanami w procesie przetwórczym" napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Tomasza Sterzyńskiego - 23 kwiecień 2013 rok
 
  • mgr inż. Piotra Kubiaka - II wyróżnienie w konkursie o nagrodę Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej na wyróżniającą się pracę dyplomową w roku akademickim 2011/2012 dla pracy magisterskiej pt.: Konstrukcja linii laboratoryjnej do wytłaczania folii wielowarstwowej metodą rozdmuchu napisanej pod kierunkiem dr inż. Marka Szostaka
 
  • mgr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera  -  III miejsce w konkursie o nagrodę Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej za wyróżniającą się pracę dyplomową w roku akademickim 2011/2012 dla pracy magisterskiej pt. "Badania struktury i właściwości izotaktycznego polipropylenu modyfikowanego nukleantami i silseskwioksanami w procesie przetwórczym" napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Tomasza Sterzyńskiego - 1 luty 2013 rok
 
  • mgr inż. Marcin Judek - I wyróżnienie w konkursie o nagrodę Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej na wyróżniającą się pracę dyplomową w roku akademickim 2009/2010 dla pracy  magisterskiej pt.: „Metody zdobienia tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem techniki laserowej” napisanej pod kierunkiem dr inż. Marka Szostaka
 
  • mgr inż. Andrzej Muller - II miejsce w konkursie o nagrodę Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej na wyróżniającą się pracę dyplomową w roku akademickim 2004/2005 dla pracy magisterskiej pt.: „Analiza organizacji procesu produkcyjnego opakowań dla przemysłu spożywczego na przykładzie firmy Inline Poland” napisanej pod kierunkiem dr inż. Marka Szostaka
Instytut Technologii Materiałów Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe