Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań
tel. 61 665 27 33
fax 61 647 58 15
Nasza
Lokalizacja

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Cykl kształcenia 2 semestry (210 godzin)
Aktualne edycje: 20.10.2017 - 30.09.2018
Terminy zajęć
 • piątek godz. 15:30-19:00
 • sobota godz. 8:30-15:00
 • zajęcia odbywają się co 2 tygodnie
Zasady naboru rekrutacja do 15.10.2017, według kolejności zgłoszeń
Koszt studium 4400,00 zł
Płatność możliwa w dwóch ratach po 2200,00 zł /semestralnie/
Należność należy wpłacić na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
6 Oddział w Poznaniu
z dopiskiem: st. pod. SP-91
Wydział Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Jednostka Instytut Technologii Materiałów
Sekretariat studium inż. Krystyna Skorel
ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
tel. 61 665-2733
E-mail: krystyna.skorel@put.poznan.pl
Kierownik studium dr hab. inż. Marek Szostak
tel. 61 665-2776
Kontakt inż. Krystyna Skorel
tel. 61 665-2733
   

Profil kształcenia

Celem studium jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowiskach technologów, szefów produkcji, sprzedawców i logistyków w zakładach przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych oraz u dystrybutorów tworzyw.

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym specjalizujących się w przetwórstwie, sprzedaży lub doradztwie z zakresu tematyki tworzyw sztucznych i gumy.

Ramowy program Studium obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Materiały polimerowe,
 2. Fizykochemia polimerów,
 3. Technologia wtryskiwania tworzyw sztucznych,
 4. Technologia wytłaczania tworzyw sztucznych,
 5. Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy,
 6. Kompozyty i nanokompozyty polimerowe,
 7. Badania właściwości tworzyw sztucznych i gumy,
 8. Reologia przetwórcza,
 9. Konstrukcja wyrobów z tworzyw sztucznych,
 10. Odzyski i recykling tworzyw sztucznych i gumy,
 11. Egzamin końcowy

Absolwenci Studium otrzymują "Świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego".

Pliki do pobrania

Instytut Technologii Materiałów Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe