Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań
tel. 61 665 27 33
fax 61 647 58 15
Nasza
Lokalizacja


Publikacje

Filtruj:
Tytuł:

PET/PC blends: Effect of chain extender and impact strength modifier on their structure and properties

Czasopismo:J. Appl. Polym. Sci.
Autor:S. S. Pesetskii S. S., Jurkowski B., Filimonov O. V., Koval V. N., Golubovich V. V.
Rok:2011 Vol/str: vol. 119, no. 1, s. 225-234
Tytuł:

Ocena przydatności optycznych i klasycznych narzędzi współrzędnościowej techniki pomiarowej w badaniach tworzyw polimerowych na przykładzie zmian geometrii wyprasek polipropylenowych otrzymywanych przy zmiennych parametrach procesu przetwórczego

Czasopismo:Pomiary – Automatyka – Robotyka
Autor:M. Augustyniak, M. Barczewski, J. Andrzejewski
Rok:2011 Vol/str: 12
Tytuł:

Ocena wpływu recyklingu na odkształcalność i pękanie polipropylenu (PP)

Czasopismo:Mat. VIII Konf.Nauk.-Techn. Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych, Rydzyna 14-16.05
Autor:Ciesielska D., Czarnecka D.
Rok:2001 Vol/str: s.21
Tytuł:

Wpływ wielokrotnego przetwórstwa na wytrzymałość poliweglanu

Czasopismo:Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji - Poznań
Autor:Czarnecka D., Ciesielska D., Konieczna M., Jurga J
Rok:2003 Vol/str: v. 23, n. 1, s. 183-192
Tytuł:

A Study on Properties and Structure of Recycled Polystyrene

Czasopismo:Annual Technical Conference (ANTEC\'98) for Society of Plastics Enginers, Atlanta, USA, April 26 - May 1
Autor:Ciesielska D., Liu P.
Rok:1998 Vol/str: conf 56/v 3/p 2906
Tytuł:

Struktura i właściwości recyklatów mieszanin poliamid 6/SEBS-graft-MA

Czasopismo:Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Autor:Kelar K., Mencel K.
Rok:2011 Vol/str: vol. 143, no. 5, s. 316-318
Tytuł:

An Investigation of Recycled Expanded Polystyrene/Polybutadiene Blends

Czasopismo:Cellular Polymers
Autor:Ciesielska D., Liu P.
Rok:1999 Vol/str: v.18, n 4, p. 237-250
Tytuł:

Modyfikacja polietylenu haloizytowymi nanorurkami. Cz. II. Właściwości kompozytów

Czasopismo:Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
Autor:Kelar K., Mencel K., Olejniczak J.
Rok:2011 Vol/str: vol. 31, no. 3, s. 69-75
Tytuł:

An Investigation of Recycled Expanded PS/PPO Blends

Czasopismo:14 International Baltic Conference MATERIALS ENGINEERING-2005, October 6-7, Kowno, Litwa
Autor:Ciesielska D.
Rok:2005 Vol/str:
Tytuł:

Analiza możliwości zgrzewania folii APET i RPET

Czasopismo:Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej
Autor:M. Szostak
Rok:2010 Vol/str: 12
Tytuł:

Preparation of functionalised low-density pyamide 6olyethylene by reactive extrusion and its blends with pol

Czasopismo:Polymer
Autor:Kelar K, Jurkowski B.
Rok:41, (nr 3), s. 1055-1063. Vol/str: 2000
Tytuł:

Badania dynamiczno mechaniczne modyfikowanego polipropylenu

Czasopismo:VI Profesorskie Warsztaty Naukowe, Częstochowa (2001)
Autor:A.Romankiewicz, T.Sterzyński
Rok:2001 Vol/str: 67
Tytuł:

Modyfikacja polietylenu haloizytowymi nanorurkami. Cz. I. Struktura kompozytów

Czasopismo:Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
Autor:Kelar K., Mencel K., Olejniczak J.
Rok:2011 Vol/str: vol. 31, no. 1, s. 103- 111
Tytuł:

Badania efektu rozszerzenia strugi stopionych polimerów z wykorzystaniem technik wizualnych

Czasopismo:Ogólnopolskie Seminarium PTRT, Poznan 2003
Autor:A. Kloziński, T.Sterzyński
Rok:2003 Vol/str:
Tytuł:

Badania plastografometryczne PVC i recyklatu PVC napełnionego mączką drzewną

Czasopismo:Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej
Autor:J. Tomaszewska, S. Zajchowski, T. Sterzyński, K. Lewandowski
Rok:12 Vol/str: 2010
Tytuł:

Ocena właściwości polipropylenu (PP) pochodzącego obudów akumulatorów ołowiowych

Czasopismo:Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
Autor:Czarnecka-Komorowska D., Janicki M.
Rok:2011 Vol/str: vol. 143, no. 5
Tytuł:

Badania spektrofotometryczne w podczerwieni procesu kompatybilizacji w mieszaninach polietylenu małe

Czasopismo:POLIMERY
Autor:Kelar K.
Rok:1999 Vol/str: 44, s.131-137.
Tytuł:

Badanie barierowych właściwości polimerowych powłok ochronnych

Czasopismo:Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 2007
Autor:Konieczna M. Jurga J.
Rok:2007 Vol/str:
Tytuł:

Badanie odporności na powolną propagację pęknięć rur z polietylenu

Czasopismo:POLIMERY
Autor:Hruszka P., Kelar Ł., Kelar K.
Rok:2000 Vol/str: 45, nr 3, s.197-204.
Tytuł:

Badanie wpływu degradacji starzeniowej i termicznej na wybrane właściwości tworzyw termoplastycznych

Czasopismo:Mat. IX Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków, 27-29.09
Autor:Ciesielska D., Czarnecka D.
Rok:2000 Vol/str:
Tytuł:

Właściwości fizyko-mechaniczne regranulatu PS modyfikowanego PPO

Czasopismo:Mat. IX Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków, 27-29.09
Autor:Ciesielska D.
Rok:2000 Vol/str: s.57
Tytuł:

Wykorzystanie optycznych narzędzi współrzędnościowej techniki pomiarowej w badaniach deformacji występujących w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Czasopismo:Advances in Science and Technology
Autor:M. Augustyniak, M. Barczewski, J. Andrzejewski
Rok:2011 Vol/str: 6, 14-21
Tytuł:

Barium metaplumbate as pottential filler of polyolefines for lead acid bipolar support

Czasopismo:Annual PPS Meeting ;PPS 2003, Ateny 2003
Autor:J. D. Milewski, B. Czajka, M. Kubczak, T. Sterzyński, A. Czerwiński
Rok:2003 Vol/str:
Tytuł:

Blends of a Longitudinal Polymer Liquid Crystal with Polycarbonate: Relation of the Phase Diagram to

Czasopismo:Polymer 37
Autor:W.Brostow, M.Hess, B.L.Lopez, T.Sterzyński
Rok:1996 Vol/str: 1551-1560
Tytuł:

Changes in a structure of PA6 during processing

Czasopismo:Journal of Applied Polymer Science
Autor:Jurkowski B., Olkhov J., Kelar K.
Rok:2001 Vol/str: 80, s. 2361-2368.
Tytuł:

Charakteryzacja cyklicznych niestabilności procesu wytłaczania

Czasopismo:Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej
Autor:M. Barczewski, J. Andrzejewski, T. Sterzyński
Rok:2010 Vol/str: 12
Tytuł:

Dielectric and Mechanical Relaxation in the Blends of a Polymer Liquid Crystal with Polycarbonate

Czasopismo:Macromolecules 29
Autor:H.-E.Carius, A.Schönhals, D.Guigner, T.Sterzyński, W.Brostow
Rok:1996 Vol/str: 5017-5025
Tytuł:

Thermal and Structural Effects by PVC/Wood Flour Compound Gelation in the Brabender Mixer

Czasopismo:Journal of Vinyl and Additives Technology
Autor:J. Tomaszewska, T. Sterzyński, S. Zajchowski
Rok:2011 Vol/str: on line
Tytuł:

Dielectric properties of polyethylene terephthalate/polyphenylene sulfide/barium titanate nanocompos

Czasopismo:Polymer Engineering and Science
Autor:M. Konieczna, E. Markiewicz, J. Jurga
Rok:2010 Vol/str: 50, 8
Tytuł:

Molecular reorientation of poly(p-phenylene sulfide)/TCNEO/fullerene nanocomposite

Czasopismo:Zeszyty Naukowe: Chemia nr 49, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006
Autor:Jurga J., Woźniak-Braszak A., Konieczna M., Jurga K., Brycki B.
Rok:2006 Vol/str:
Tytuł:

Dieletric properties of nanocomposite PET/PPS/BaTiO3

Czasopismo:POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 2009
Autor:Konieczna M., Markiewicz E., Jurga J.
Rok:2009 Vol/str:
Tytuł:

Effect of amorphous precipitated silica on properties and structure of poly(p-phenylene sulfide) (PPS)

Czasopismo:COLLOID & POLYMER SCIENCE
Autor:Jesionowski T., Bula K., Jurga J., Krysztafkiewicz A.
Rok:2001 Vol/str: vol. 279, 983-989.
Tytuł:

Struktura modułów alkiloamino-fulerenowych z polimerami

Czasopismo:Chemia w zrównoważonym rozwoju, ISBN 83-89723-X , Poznań 2006
Autor:Brycki B., Zieliński A., Konieczna M., Fojud Z., Nowicki M., Jurga J.
Rok:2006 Vol/str:
Tytuł:

Effect of Heat Treatment on Phase Behaviour and Molecular Dynamics of Mineral-Filled PPS

Czasopismo:MOLECULAR CRYSTALS and LIQUID CRYSTALS
Autor:Jurga J., Nowicki M., Bula K., Susła B., Rejeibi S.S.
Rok:2000 Vol/str: vol. 354, 43-49.
Tytuł:

Wolne rodniki i barierowość w materiałach opakowaniowych

Czasopismo:Materiały polimerowe i ich przetwórstwo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISBN 83-7193-263-4, Częstochowa 2004
Autor:Szostak M., Konieczna M., Jurga J., Bula K., Wyrzykiewicz B.
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Porównawcza ocena sposobów określania oporów przepływu warstw filtracyjnych z PMMA i PS

Czasopismo:Polimery 4/90
Autor:Ciesielska D.
Rok:1990 Vol/str: s.120 - 122
Tytuł:

Effect of processing on properties of recycled polystyrene

Czasopismo:Mat. VII International Conference New Directions in Modification and Application of Polymers, Rydzyna, Poland, May 18-20
Autor:Ciesielska D. Liu P.
Rok:1998 Vol/str:
Tytuł:

Ocena wytrzymałości PA6 w oparciu o efekty obciążenia cyklicznego

Czasopismo:Mater. Konferencji Naukowej \"Poliamidy 95\" - Gorzów 24-26 maja
Autor:Ciesielska D.
Rok:1995 Vol/str: s. 190-197
Tytuł:

Efficiency of heterogeneous nucleation-a way to improve the processing and properties of isotactic p

Czasopismo:The Polymer Processing Society, Fifteenth annual meeting’s Hertogenbosch,The Netherlands, May31-June4
Autor:T.Sterzyński
Rok:1999 Vol/str:
Tytuł:

Structural characterization of alpha and beta - nucleated isotactic polypropylene

Czasopismo:Polymer Internat
Autor:A. Romankiewicz, T.Sterzynski, W.Brostow
Rok:2004 Vol/str: 53, 2086
Tytuł:

Efficiency of modification of crystallisation temperature in iPP by self-nucleation test

Czasopismo:World Polymer Congress IUPAC MACRO 2000, Warsaw (2000)
Autor:A. Romankiewicz and T. Sterzynski
Rok:2000 Vol/str: 966
Tytuł:

Electret-thermal analysis of polymer blends

Czasopismo:International Polymer Processing
Autor:Pinchuk L.S., Goldade V.A., Kravtsov A.G., Zotov S.V., Jurkowski B., KELAR K.
Rok:2003 Vol/str: 18, (nr 2), s. 151-155.
Tytuł:

Wizualizacyjna ocena rozszerzenia strugi

Czasopismo:7 Profesorskie Warsztaty Naukowe, Puszczykowo 2002
Autor:A. Kloziński, I. Kruszelnicka, T.Sterzynski
Rok:2002 Vol/str: 35
Tytuł:

Elementy przepuszczalne ze spieków termoplastycznych

Czasopismo:Przegląd Mechaniczny
Autor:Ciesielska D., Kelar K., Bratborska E.
Rok:1987 Vol/str: nr 22/31-32
Tytuł:

Monitoring of flow behavior of molten polymers during extrusion by optical visualization

Czasopismo:PPS18 The Annual Conference of the Polymer Processing Society, Guimares, Portugal, 2002, abstract book.
Autor:A.Kasinski, R. Baczyk T. Sterzynski, A. Klozinski Irene Lopez, Albert Liarte
Rok:2002 Vol/str:
Tytuł:

Establishing polymer’s crystallization temperature by the self - nucelation test

Czasopismo:Polimery
Autor:A.Romankiewicz, T.Sterzynski
Rok:1999 Vol/str: 44, 784-786
Tytuł:

Structure-properties relationship in oriented alfa-and beta-polypropylene

Czasopismo:The Polymer Processing Society, Fifteenth annual meeting’s Hertogenbosch,The Netherlands, May31-June4
Autor:A. Romankiewicz, R. Echaust, T. Sterzyński
Rok:1999 Vol/str:
Tytuł:

Estimation of the Flow Swell by the Visualization Technique

Czasopismo:Conf. Abstracts, TECHNOMER 2003, Chemnitz Nov. 2003
Autor:A. Klozinski, T. Sterzynski
Rok:2003 Vol/str:
Tytuł:

Prediction of properities for liquid crystal + termoplastic blends

Czasopismo:Proc. Ann. Tech. ConfSoc. Plastic. Engres, 55
Autor:W. Brostow, N.A. D'Souza, R. Maksimow, T. Sterzyński
Rok:1997 Vol/str: 2682-2686
Tytuł:

Flow lines visualization by injection molding of a model system PE + talc

Czasopismo:Annual PPS Meeting ;PPS 2003, Ateny 2003
Autor:Anna Banasiak, Andrzej Błędzki, Tomasz Sterzynski
Rok:2003 Vol/str:
Tytuł:

Free-radical grafting of itaconic acid onto LDPE by reactive extrusion: I. Effect of initiator solub

Czasopismo:Polymer
Autor:Pesetskii S.S., Jurkowski B., Krivoguz Y.M., Kelar K.
Rok:2001 Vol/str: 42, s. 469-475.
Tytuł:

The Effect od Reprocessing on the Fracture Behavior of Recycled Polycarbonate

Czasopismo:14 International Baltic Conference MATERIALS ENGINEERING-2005, October 6-7, Kowno,Litwa
Autor:Czarnecka-Komorowska D., Ciesielska D., Jurga J.
Rok:2005 Vol/str:
Tytuł:

heological Properties and Morphology of Binary Blends of a Longitudinal Polymer Liquid Crystal with

Czasopismo:Polymer 37
Autor:W.Brostow, T.Sterzyński, S.Triouleyre
Rok:1996 Vol/str: 1561-1574
Tytuł:

Structure modification of isotactic polypropylene by bi-component nucleating systems

Czasopismo:Polymer Eng. Sci
Autor:T. Sterzynski, H. Oysaed
Rok:2004 Vol/str: 44 (No. 2), 352-361
Tytuł:

Spienianie PA6 w procesie anionowej polimeryzacji kaprolaktamu

Czasopismo:Polimery
Autor:Ciesielska D., Kelar K.
Rok:1984 Vol/str: nr 8/ 29/str. 322-324
Tytuł:

Obserwacje i analiza geometrycznych zmian spiekanych cząstek polimerowych na przykładzie polistyrenu

Czasopismo:Polimery, 3/90
Autor:Ciesielska D.
Rok:1990 Vol/str: s.79-81
Tytuł:

New method to determine the elastic modulus of rubbers

Czasopismo:International Scientific and Technical Conference (Polycomtrib 2005) Gomel, Belarus
Autor:Nadolny K.,Jurkowski B.
Rok:2005 Vol/str: p. 92-93
Tytuł:

Wpływ wielokrotnego przetwórstwa na charakter pękania poli(tereftalanu etylenu) - PET

Czasopismo:Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji Poznań
Autor:Czarnecka D., Ciesielska D., Szostak M., Jurga J.
Rok:2004 Vol/str: vol.24, nr 1, s. 75-83
Tytuł:

Technologia otrzymywania poliamidu 6 modyfikowanego sadzą fulerenową

Czasopismo:Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
Autor:Kelar K., Jurkowski B., Mencel K.
Rok:2004 Vol/str: vol. 24, nr 1, s. 85-96.
Tytuł:

Wpływ smaru molekularnego na wybrane właściwości gumy

Czasopismo:Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych. WPP, Poznań.
Autor:Jurkowska B., Jurkowski B., Nadolny
Rok:2004 Vol/str: str. 94-98
Tytuł:

Urządzenia do przetwórstwa gumy.

Czasopismo:Plastics Review
Autor:Nadolny K.
Rok:2004 Vol/str: Nr 7(38) str. 56-59
Tytuł:

The Brittle-ductile transition (BDT) in recycled polymers

Czasopismo:Global Symposium on Recycling, Waste Trestment and Clesan Technology REWAS 2004, Madrid, September
Autor:Czarnecka D., Ciesielska D., Jurga J.
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Rheological Behaviour of Nucleated Crystallization of Polypropylene Melts

Czasopismo:Flow induced crystallization of polymers;, Salerno, Italy, 2001
Autor:L. Bove, A.Villecco, I.Garczyk, T.Sterzynski, M.R.Nobile
Rok:2001 Vol/str: 149
Tytuł:

Modyfikacja struktury PPS aktywowanym fulerenem C60

Czasopismo:Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISBN 83-7143-232-1, Poznań 2004
Autor:Konieczna M., Brycki B., Manikowski H., Jurga J.
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Struktur - und Eigenschaftsinhomogenitäten beim Einspritzen von modifiziertem Polypropylen

Czasopismo:TECHNOMER’99 Fachbeitrage Band 2, Technische Universitat Chemnitz
Autor:T.Sterzyński
Rok:1999 Vol/str:
Tytuł:

Rigid poly(vinyl chloride) (PVC) gelation in the Brabender measuring mixer. I. Equlibrium state betw

Czasopismo:J. Appl. Polymer Sci
Autor:J.Tomaszewska, T. Sterzynski, K. Piszczek
Rok:2004 Vol/str: 93, p. 966-971
Tytuł:

Spontaneous polarization of polymer blends

Czasopismo:Polymer
Autor:Pinchuk L.S., Goldade V.A., Kravtsov A.G., Zotov S.V., Jurkowski B., Kelar K.
Rok:2003 Vol/str: 44, 5031-5037.
Tytuł:

The blends of polyethylene with barium metaplumbate for supports of the bipolar electrodes by the lead acid batteries

Czasopismo:International Conference ModPol 2003, Stará Lesná, The High Tatras, 5-8 October 2003
Autor:J.D.Milewski, B.Czajka, M.Kubczak, T.Sterzynski, A.Czerwinski
Rok:2003 Vol/str:
Tytuł:

Wpływ technologii sporządzania mieszanin poliamidu 6 z bimodalnym polietylenem na wybrane właściwośc

Czasopismo:Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
Autor:Kelar K., Kania K., Jurkowski B., Haponiuk J.
Rok:2003 Vol/str: 22, nr 1, s. 201-213.
Tytuł:

The influence of filler modification on its aggregation and dispersion behaviour in Silica/PBT compo

Czasopismo:COMPOSITE INTERFACES
Autor:Jesionowski T., Bula K., Janiszewski J., Jurga J.
Rok:2003 Vol/str: vol. 10, 225-242.
Tytuł:

Heterogeneous crystallization of polyylidene fluoride) and poly(ethylene terephtalate)

Czasopismo:The Polymer Processing Society, Fifteenth annual meeting’s Hertogenbosch,The Netherlands, May31-June4
Autor:M. Mieczyńska, T.Sterzyński
Rok:1999 Vol/str:
Tytuł:

Wpływ sposobu rozdrabniania na właściwości fizykomechaniczne recyklatów polistyrenu

Czasopismo:Mat. X Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków 29.IX-1.X
Autor:Ciesielska D., Konieczka R.
Rok:2003 Vol/str: s.89-92
Tytuł:

Wpływ recyklingu na przemianę krucho-ciągliwą poliwęglanu (PC)

Czasopismo:Mat. X Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków 29.IX-1.X.
Autor:Czarnecka D., Ciesielska D., Jurga J.
Rok:2003 Vol/str: s. 105-108
Tytuł:

The Brittle-Ductile Transition (BDT) in Recycled Poly(ethylene Terephthalate) PET

Czasopismo:Mat. Konf. POLYMER PROCESING SOCIETY, Europe/Africa Regional Meeting, Athens, Greece, September 14-17
Autor:Czarnecka D., Ciesielska D., Jurga J., Fojud Z.
Rok:2003 Vol/str: p. 190
Tytuł:

Studies of the Trans-Quinacridone Nucleation of Poly-(Ethylene-b-Propylene)

Czasopismo:Intern. Polymer Processing XII
Autor:T.Sterzyński, M.Lambla, F.Georgi, M.Thomas
Rok:1997 Vol/str: 64-71
Tytuł:

Właściwości przetwórcze i struktura wielokrotnie przetwarzanych mieszanin polimerów (PE+PP+PET)

Czasopismo:VI Profesorskie Warsztaty Naukowe, Częstochowa (2001)
Autor:I.Garczyk, T.Sterzyński
Rok:2001 Vol/str: 21
Tytuł:

Imaging nanocomposite based on surface initiated fullerene - C60 and poly (p-phenylene sulfide)

Czasopismo:Scanning Probe Spectroscopy and Related Methods, Poznań 2003
Autor:Jurga J., Brycki B., Nowicki M., Susła B., Richter A., Konieczna M.
Rok:2003 Vol/str:
Tytuł:

Wpływ temperatury poli(chlorku winylu) na stan równowagi procesu żelowania (j. ang.)

Czasopismo:Polimery
Autor:K. Piszczek, J. Tomaszewska, T. Sterzyński
Rok:2010 Vol/str: 2, 106
Tytuł:

Wpływ krotności przetwarzania na krucho-ciągliwe zachowanie się poliwęglanu (PC) i poliamidu (PA) po

Czasopismo:Mat. Środkowoeuropejska Konerencja - Recykling Materiałów Polimerowych. Nauka-Przemysł, Szczecin,
Autor:Czarnecka D., Ciesielska D.:
Rok:2001 Vol/str: s. 225-229
Tytuł:

Uproszczone metody oceny reologicznej polimerów i ich mieszanin

Czasopismo:Poster, [w:] III Poznańskie Sympozjum Polimerowe, Poznań 24 marca 2004.
Autor:Kloziński, I. Kruszelnicka, T. Sterzyński
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Thermomechanical study of low-density polyethylene, polyamide 6 and its blends

Czasopismo:European Polymer Journal
Autor:Jurkowski B., Olkhov Y.A., Kelar K., Olkhova O.M
Rok:2002 Vol/str: 38, 1229-1236.
Tytuł:

Właściwości mechaniczne i morfologiczne kompozytów polimerowych zawierających przemiał gumowy

Czasopismo:Mat. VIII Konf.Nauk.-Techn. Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych, Rydzyna 14-16.05
Autor:Ciesielska D.
Rok:2001 Vol/str: s.17
Tytuł:

Structure and Properties of Injection Moulded Blends of Liquid Crystal Polymer (40PET/60PHB) with Po

Czasopismo:Mechanika Kompozitnych Materialow 32 and Mechanics of Comp. Materials 32
Autor:R.Maksimov, T.Sterzyński, J.Garbarczyk
Rok:1996 Vol/str: 676-689
Tytuł:

Przewidywanie teoretyczne i eksperymentalna weryfikacja punktu inwersji faz

Czasopismo:Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej
Autor:I. Kruszelnicka, T. Sterzyński, D. Ginter–Kramarczyk
Rok:2010 Vol/str: 12
Tytuł:

Relationship between temperature, shear and torque during rigid PVC processing in the chamber of Bra

Czasopismo:Annual PPS Meeting ;PPS 2003, Ateny 2003
Autor:Kazimierz PISZCZEK, Jolanta TOMASZEWSKA, Tomasz STERZYNSKI
Rok:2003 Vol/str:
Tytuł:

Wpływ składu stabilizatorów typu one pack na właściwości przetwórcze mieszanin PVC

Czasopismo:Materiały polimerowe i ich przetwórstwo, Wyd. J. Koszkul, E. Bociąga, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Autor:A. Borowska, M. Ossowski, T. Sterzyński
Rok:2004 Vol/str: s. 366-375
Tytuł:

Influence of Chemical and Mechanical Compatibilization on Structure and Properties of Polyethylene/P

Czasopismo:J.Appl. Polym. Sci.
Autor:B.Jurkowski, K.Kelar, D.Ciesielska
Rok:1998 Vol/str: v. 69, n. 4, p. 719-727
Tytuł:

Ocena właściwości mieszanin PP/PMMA sporządzanych z regranulatów

Czasopismo:Mat. Konf. Recykling Tworzyw Sztucznych, Ustroń
Autor:Ciesielska D., Czarnecka D.
Rok:1999 Vol/str: s. 191
Tytuł:

Modyfikacja właściwości przetwórczych reologia stopionych mieszanin polimerów (PE+PP+PET)

Czasopismo:Konferencja Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych, Rydzyna 14-15 maja (2001)
Autor:I Garczyk, T. Sterzyński
Rok:2001 Vol/str: 59
Tytuł:

Wpływ promotorów współmieszalności na właściwości mieszanin polietylen-poliamid 6

Czasopismo:Polimery
Autor:Kelar K., Ciesielska D., Jurkowski B.
Rok:1995 Vol/str: v.40, n.5, p.298-302
Tytuł:

Polypropylene Mono Composites; Technology Structure Properties

Czasopismo:Annual PPS Meeting ;PPS 2003, Ateny 2003
Autor:Tomasz Sterzynski, Irena Sledx
Rok:2003 Vol/str:
Tytuł:

Wpływ krotności przetwarzania mieszanin PET/PEN na ich właściwości mechaniczne i cieplne

Czasopismo:Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Autor:M. Szostak
Rok:2010 Vol/str: 5
Tytuł:

Właściwości dielektryczne kompozytów polimerowo-ceramicznych

Czasopismo:Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej
Autor:M. Konieczna, E. Markiewicz, J. Jurga
Rok:2010 Vol/str: 12
Tytuł:

Thermal Relaxation in Extrusion Oriented Polyethylene Rods

Czasopismo:J. Appl. Polymer Science 60
Autor:T.Sterzyński, P.Calo, R.Pixa, K.Boytard, D.Gueugnaut
Rok:1996 Vol/str: 1201-1208
Tytuł:

Influence of fluorine-containing lubricant on properties of NR/BR rubber

Czasopismo:European Polymer Journal
Autor:M. Augustyniak, M. Barczewski, J. Andrzejewski Jurkowska B., Jurkowski B., Nadolny K., Krasnov A.P., Studniev Y.N, Pesetskii S.S, Koval V., Pinchuk L.
Rok:2006 Vol/str: vol 46 issue 7 p. 1676-1687
Tytuł:

Właściwości elektrochemiczne kompozytu metaołowianu baru i polietylenu jako nośnika elektrody bipola

Czasopismo:Materiały polimerowe i ich przetwórstwo, Wyd. J. Koszkul, E. Bociąga, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Autor:M. Kubczak, T. Sterzynski
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Study of Molecular Degradation of Polymers by Intrinsic Viscosity

Czasopismo:NEW-99 Automotive Materials into the Future, Dearborn, Michigan, November
Autor:Liu P., Ciesielska D.
Rok:1999 Vol/str:
Tytuł:

Przepuszczalność sztywnych tworzyw porowatych

Czasopismo:Polimery
Autor:Ciesielska D., Kelar K., Bratborska E.
Rok:1986 Vol/str: nr 8/ 31/str. 325-326
Tytuł:

Influence of plasticizer type on properties of renewable engineering materials

Czasopismo:Archives of Mechanical Technology and Automation
Autor:M. Knitter, J. Zembrzuska, M. Dobrzyńska-Mizera
Rok:2015 Vol/str: 35, 101-110
Tytuł:

Niestabilność procesu wytłaczania przyczyny i próba modyfikowania zjawisk

Czasopismo:Konferencja Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych, Rydzyna 14-15 maja (2001)
Autor:T. Sterzyński, A. Kasiński
Rok:2001 Vol/str: 249
Tytuł:

Rheological and Morphological Estimation of the Phase Inversion in Polyolefin/Polycarbonate Blends

Czasopismo:Conf. Abstracts, TECHNOMER 2003, Chemnitz Nov. 2003
Autor:I. Kruszelnicka, T. Sterzynski
Rok:2003 Vol/str:
Tytuł:

Instabilities of the single-screw extrusion process

Czasopismo:Polimery
Autor:T.Sterzyński
Rok:1999 Vol/str: 44, 558-560
Tytuł:

Wpływ liczby obiegów na właściwości recyklatów polimerowych

Czasopismo:Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Autor: Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Rok:2005 Vol/str: vol. 44(36), n. 3, s. 16-18
Tytuł:

Ocena liczby Reynoldsa dla przepływu polietylenu w cylindrycznym kanale głowicy wytłaczarskiej

Czasopismo:Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej
Autor:A. Kloziński, T. Sterzyński
Rok:2010 Vol/str: 12
Tytuł:

Ocena przepływu polimeru z napełniaczem płytkowym w formie wtryskowej

Czasopismo:Materiały polimerowe i ich przetwórstwo, Wyd. J. Koszkul, E. Bociąga, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Autor:A. Banasiak, T. Sterzynski
Rok:2004 Vol/str: s. 36-41
Tytuł:

Processing induced modification of the lamellar distribution in isotactic polypropylene

Czasopismo:EUROMAT 2001 Proceedings, Rimini 2001
Autor:A.Romankiewicz, T.Sterzyński
Rok:2001 Vol/str:
Tytuł:

Thermal Diffusivity of Polyurethane Foams Measured by Modified Angstrom Method

Czasopismo:Polymer Eng. Sci
Autor:A.Prociak, T.Sterzyński, J.Pielichowski
Rok:1999 Vol/str: 39, 1689
Tytuł:

Investigation of Molecular Structure of LDPE Modified by Itaconic Acid Grafting

Czasopismo:Journal of Applied Polymer Science
Autor:Jurkowski B., Pesetskii S. S., Olkhov Y. A., Krivoguz YU. M., Kelar K.
Rok:1999 Vol/str: 71, s.1771-1779.
Tytuł:

Stałe filtracyjne warstw porowatych ze spiekanych tworzyw termoplastycznych.

Czasopismo:Mat. IX Konf. Naukowej Modyfikacja Polimerów, Polanica 89
Autor:Ciesielska D.
Rok:1989 Vol/str: s.86
Tytuł:

Properties of polyethylene and barium metaplumbate composite for lead acid bipolar battery applicati

Czasopismo:Polymerwerkstoffe P2004, 29.9-1.10.2004, Halle PI-44
Autor:M. Kubczak, T. Sterzynski
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Study of nucleation induced structure modification in isotactic polypropylene by DMTA and solid stat

Czasopismo:Macromol. Symp.
Autor:Romankiewicz, J. Jurga, T. Sterzynski
Rok:2003 Vol/str: 202, 281-290
Tytuł:

Resistance to high energy radiation

Czasopismo:Polypropylene an A-Z Refernce, Ed. J.Karger - Kocsis, Kluwer Academic Publ., Dordrecht
Autor:T.Sterzyński
Rok:1999 Vol/str: 706 - 714
Tytuł:

Kompozyty jednopolimerowe: wytwarzanie, własciwości, zastosowania

Czasopismo:Przetwórstwo tworzyw polimerowych, IX Profesorskie Warsztaty Naukowe, Szczecin - Dziwnówek 2004. Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2004
Autor:I.Śledż, T.Sterzynski
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Montmorylonit wyodrębniany z bentonitu - modyfikacja i możliwości wykorzystania w polimeryzacji anio

Czasopismo:Polimery
Autor:Kelar K., Jurkowski B., Mencel K.
Rok:2005 Vol/str: vol. 50, no. 6 , s. 36-41.
Tytuł:

Oznaczanie migracji metali z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) poddanego przyspieszonemu star

Czasopismo:Polimery
Autor:A. Borowska, T. Sterzyński, M. Pokora
Rok:2010 Vol/str: 1, 48
Tytuł:

Urządzenie do pomiaru natężenia przepływu powietrza przez sztywne tworzywa porowate

Czasopismo:Polimery
Autor:Ciesielska D., Kelar K., Bratborska E.
Rok:1986 Vol/str: nr 2/ 31/str. 58-60
Tytuł:

The morphology and mechanical properties of polyolefin/polycarbonate blends in conditions of the pha

Czasopismo:Polymerwerkstoffe P2004, 29.9-1.10.2004, Halle, PII-63
Autor:I. Kruszelnicka, T. Sterzynski
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Właściwości fizyczne recyklatów GPET produkowanych w firmie MPTS w Poznaniu. Recykling i odzysk mate

Czasopismo:Materiały-Technologie-Utylizacja. Wyd. ZUT w Szczecinie
Autor:M . Szostak, M. Trzeciak
Rok:2010 Vol/str:
Tytuł:

Structural Investigation on PET and PET/xPHB Copolymers

Czasopismo:Spectrochimica Acta, Part A 53
Autor:M.Plass, T.Sterzyński
Rok:1997 Vol/str: 951-958
Tytuł:

Zastosowanie mikroskopii sił atomowych i magnetycznego rezonansu jądrowego w technologii wytwarzania

Czasopismo:ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI
Autor:Jurga J., Bula K.
Rok:1999 Vol/str: vol. 19, 40-46.
Tytuł:

Modyfikacja polietylenu napełniaczami proszkowymi

Czasopismo:Chemik
Autor:A. Banasiak, T. Sterzynski, A. Wasicki
Rok:2004 Vol/str: 57, s. 280 282
Tytuł:

Reologiczne badania właściwości przetwórczych polimerów termoplastycznych

Czasopismo:Ogólnopolskie Seminarium PTRT, Poznań, 2003
Autor:T. Sterzyński
Rok:2003 Vol/str:
Tytuł:

Kompozyty polimerowe PET/SiO2 otrzymane metodą polimeryzacji in situ i metodą mieszania w stopie

Czasopismo:Przemysł Chemiczny
Autor:Janik J., Piesowicz E., Rosłaniec Z., Jesionowski T., Bula K.
Rok:2011 Vol/str: nr 10 1931-1935
Tytuł:

Wpływ krotności przetwarzania na przemianę krucho-ciągliwą (BDT) wybranych tworzyw termoplastycznych

Czasopismo:Rozprawa doktorska
Autor:Dorota Czarnecka
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Ocena właściwości reologicznych polistyrenu poddanemu wielokrotnemu przetwórstwu

Czasopismo:Recykling i odzysk materiałów polimerowych/Wyd. UZUT Szczecin
Autor:Dorota Czarnecka-Komorowska
Rok:2010 Vol/str: 151-153
Tytuł:

Porównawcze metody pomiarów reologicznych polimerów i ich mieszanin

Czasopismo:Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych, red. J. Jurga, B. Jurkowski, T.Sterzynski, Wyd. Politechniki Poznańskiej 2004
Autor:A. Kloziński, T.Sterzynski
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Urządzenie do pomiaru przepływu cieczy przez sztywne tworzywa porowate

Czasopismo:Mechanik
Autor:Ciesielska D.
Rok:1989 Vol/str: s.86
Tytuł:

Orientation macromoléculaire dans l'écoulement du poly(vinylidene fluoride) en mélange avec des poly

Czasopismo:Eur. Polymer J., 35
Autor:T.Sterzyński, D. Guigner, W. Brostow, M. Plass
Rok:1999 Vol/str: 437-450
Tytuł:

konstrukcyjnych tworzyw polimerowych

Czasopismo:referat na posiedzenia Komitetu Budowy Maszyn PAN w Poznaniu, 3.06.2004
Autor:T.Sterzynski
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

On some properties of rubber containing silica nanoparticles

Czasopismo:U.S.-Poland Workshop on Nanoscience and Nano-Structured Materials June 26-28
Autor:Nadolny K., Jurkowski B.
Rok:2006 Vol/str:
Tytuł:

Processing and property improvement in isotactic polypropylene by heterogeneous nucelation

Czasopismo:Polimery
Autor:T.Sterzynski
Rok:2000 Vol/str: 45, 786
Tytuł:

Właściwości kompozytu LDPE talk poddanego cyklicznym obciążeniom

Czasopismo:Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych, red. J. Jurga, B. Jurkowski, T.Sterzynski, Wyd. Politechniki Poznańskiej 2004
Autor:A. Banasiak, T.Sterzynski
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Nucleation and processing induced modification of an isotactic polypropylene (dynamic investigation

Czasopismo:Polymerwerkststoffe Halle 2002
Autor:A. Romankiewicz, T.Sterzynski, G.Broza, K. Schulte
Rok:2002 Vol/str:
Tytuł:

Structure - morphology modyfication of cable insultion polymers

Czasopismo:6th International conference on conduction and breakdown in solid dielectris: proceeding of the 1998 IEEE, june 22-25, (1998), Vasteras, Sweden
Autor:A. Campus , B. Lafin, T. Sterzyński
Rok:1998 Vol/str: 357
Tytuł:

Lamella dimensions and distribution

Czasopismo:Polypropylene an A-Z Refernce, Ed. J.Karger - Kocsis, Kluwer Academic Publ., Dordrecht
Autor:T. Sterzyński
Rok:1999 Vol/str: 374 - 382
Tytuł:

Właściwości nanokompozytów gumowych napełnionych fulerenami

Czasopismo:Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych. WPP, Poznań.
Autor:Jurkowska B., Jurkowski B., Kamrowski P.
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Wpływ wybranych czynników na strumień objętości wody i porowaty PS otrzymywany metoda spiekania.

Czasopismo:Polimery, 11/89
Autor:Ciesielska D.
Rok:1989 Vol/str: s.497-499
Tytuł:

Przetwórcza modyfikacja polimerów przez nukleację

Czasopismo:Stosowanie i Przetwórstwo Materiałów Polimerowych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998 (ISBN 83-7193-045-3)
Autor:A.Romankiewicz, R. Echaust, T.Sterzyński
Rok:1998 Vol/str:
Tytuł:

Wpływ modyfikowanego montmorillonitu na właściwości gumy z kauczuku naturalnego

Czasopismo:Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych. WPP, Poznań.
Autor:Jurkowska B., Jurkowski B., Oczkowski M.
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Maszyny do recyklingu tworzyw

Czasopismo:Recykling tworzyw, Wrocław
Autor:Szostak M., Tomczyk T., Wyrzykiewicz B.
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Niektóre aspekty wyznaczania sztywności elastomerów

Czasopismo:Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
Autor:Nadolny K., Jurkowski B.
Rok:2006 Vol/str: Vol. 26 nr 1
Tytuł:

Polymer nanocomposites with ceramic fillers

Czasopismo:Sustainable innovation: challenges issues and solutions at the interface of medicine, science and technology, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009
Autor:Konieczna M., Jurga J.
Rok:2009 Vol/str:
Tytuł:

The universal temperature parameter of rigid PVC gelation in Brabender kneader

Czasopismo:Polimery
Autor:K. Piszczek, J. Tomaszewska, T.Sterzynski
Rok:2004 Vol/str: 49, s. 646 648
Tytuł:

Modyfikacja właściwości przetwórczych polimerów poddawanych recyklingowi

Czasopismo:II Środowiskowo - Europejska Konferencja "Recykling Materiałów Polimerowych, Nauka - Przemysł", Toruń, 2003
Autor:T. Sterzyński
Rok:2003 Vol/str:
Tytuł:

Materiały przyjazne środowisku wytwarzane poprzez modyfikację tworzyw polimerowych

Czasopismo:III Środowiskowa Europejska Konferencja;Recykling materiałów polimerowych Nauka Przemysł, IChP Warszawa, Krynica 2004
Autor:T. Sterzyński
Rok:2004 Vol/str: s. 21
Tytuł:

Wytwarzanie nanokompozytów PPS-C60;

Czasopismo:V International Scientific-Technical Conference for PhD Students "Automation and CA Systems in Technology Planning and in Manufacturing", ISBN 83-904877-8-0, Giewartów 2004
Autor:Konieczna M., Jurga J.
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Otrzymywanie i charakterystyka dwuskładnikowych mieszanin PA6 z kopolimerem blokowym SEBS szczepiony

Czasopismo:Polimery
Autor:Kelar K., Jurkowski B., Ciesielska D.
Rok:1997 Vol/str: v. 42, n. 9 s. 551-557
Tytuł:

Sztywna pianka poliuretanowa nowej generacji jako element termoizolacyjny w budowie urządzeń chłodni

Czasopismo:X seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków 2003
Autor:A. Prociak, J. Pielichowski, T. Sterzynski
Rok:2003 Vol/str: 323 326
Tytuł:

Pomiary reologiczne w linii wytłaczarskiej

Czasopismo:Materiały polimerowe i ich przetwórstwo, Ed. J.Koszkul, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000
Autor:T.Sterzynski, A.Romankiewicz
Rok:2000 Vol/str: 119-124
Tytuł:

Visualization of gelation inhomogeneity of PVC

Czasopismo:Polymer Testing
Autor:K.Piszczek, T.Sterzynski, E.Łukaszewicz
Rok:2002 Vol/str: 22, s. 115-119
Tytuł:

Mechanical properties of nucleation modified polymers

Czasopismo:Performance of Plastics, Ed. W.Brostow, Hanser Verlag, New York 2000
Autor:T.Sterzyński
Rok:2000 Vol/str: 254
Tytuł:

Wpływ napełniacza ceramicznego na przemiany strukturalne kompozytu PET/PPS BaTiO3

Czasopismo:Chemia - Przetwórstwo tworzyw polimerowych, ISSN 0209-2654, Rzeszów 2009
Autor:Konieczna M., Jurga J.
Rok:2009 Vol/str:
Tytuł:

Molecular dynamics of poly(ethylene terephthalate)/poly(phenylene sulfide)nanocomposites with barium

Czasopismo:Central European Journal of Physics
Autor:Konieczna M., Woźniak-Braszak A., Hołderna-Natkaniec K., Jan Jurga J.
Rok:2011 Vol/str: Vol. 9, Issue 2, s.466-471
Tytuł:

Modyfikacja montmorylonitu kationami amoniowymi

Czasopismo:Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych. WPP, Poznań.
Autor:Kelar K., Jurkowski B., Mencel K., Oczkowski M.
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Ujednorodnienie mieszanin polimerowych w procesie wytłaczania jednoślimakowegoUjednorodnienie miesza

Czasopismo:Materiały polimerowe i ich przetwórstwo, Ed. J.Koszkul, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000
Autor:T.Sterzynski, A.Romankiewicz, R.Echaust
Rok:2000 Vol/str: 73-80
Tytuł:

Pomiary właściwości reologicznych in line w linii wytłaczarskiej

Czasopismo:Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych, Częstochowa 2002
Autor:A.Kloziński, I. Kruszelnicka, T. Sterzyński
Rok:2002 Vol/str: 265 272
Tytuł:

The Lamellar Distribution in Isotactic Polypropylene Modified by Nucleation and Processing

Czasopismo:;Polymer Processing and Structure Relationship, D.Acierno, L.DiMaio Eds., Macromol. Symp. 180, Wiley VCH Verlag GmbH, 2002
Autor:A. Romankiewicz, T. Sterzynski
Rok:2002 Vol/str: 241
Tytuł:

Struktura i dynamika molekularna nanokompozytu PPS/PET/BaTiO3

Czasopismo:Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Magnetycznego, Kraków 2008
Autor:Konieczna M., Woźniak-Braszak A., Kasprowicz Ł., Jurga J.
Rok:2008 Vol/str:
Tytuł:

Mechanical, Rheological and Morphological Properties of Recycled Expanded Polystytrene/Styrene Butadiene Rubber Blends

Czasopismo:KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, Jahrgang, 5/2000
Autor:Ciesielska D., Liu P.
Rok:2000 Vol/str: v. 53, p.273-276
Tytuł:

The effect of compatibilizers on selected properties of PE/PA6 blends

Czasopismo:Kauschuk Gummi Kunststoffe
Autor:Jurkowski B., Kelar K., Ciesielska D., Urbanowicz R
Rok:1994 Vol/str: nr 9 , s.642 - 646
Tytuł:

Oсобенности прививки итаконовой кислоты к ПП/ПЭНП смесям в процессе реакционной экструзии

Czasopismo:Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych. WPP, Poznań.
Autor:Krivoguz YM., Jurkowski B., Pesetskii SS., Tomczyk T.
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Ocena wpływu techniki rozdrabniania odpadów z tworzyw termoplastycznych na strukture i własciwosci o

Czasopismo:Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji Poznań
Autor:Ciesielska D.
Rok:2005 Vol/str:
Tytuł:

Study of Nucleation Induced Structure Modification in isotactic Polypropylene by Solid State NMR

Czasopismo:Second International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilisation, MoDeSt 2002, Budapest, Hungary
Autor:J.Jurga, T. Sterzynski
Rok:2002 Vol/str:
Tytuł:

Trans- and Dimethyl-Quinacridone Nucleation of the Isotactic Polypropylene

Czasopismo:Polymer Eng. Sci., 37
Autor:T.Sterzyński, P.Calo, M.Lambla, M.Thomas
Rok:1997 Vol/str: 1917-1927
Tytuł:

Technologia wytwarzania kompozytu polisiarczku fenylenu z nanocząstkami tytanianiu baru

Czasopismo:Przetwórstwo materiałów polimerowych, ISBN 978-83-87830-79-3, Częstochowa 2008
Autor:Konieczna M., Jurga J., Baranowski M.
Rok:2008 Vol/str:
Tytuł:

Nowe podejście do wyznaczania sztywności materiałów elastycznych

Czasopismo:V International Scientific - Technical Conference for PhD Students Giewartów
Autor:Nadolny K.
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Mechanochemiczna modyfikacja polietylenu trzeciej generacji bezwodnikiem maleinowym

Czasopismo:POLIMERY
Autor:Kelar K., Kania K., Jurkowski B.
Rok:2000 Vol/str: 45, nr 6, s.393-398.
Tytuł:

Ocena przepływu w formie wtryskowej polimeru z napełniaczem płytkowym jako znacznikiem

Czasopismo:Polimery XLIX
Autor:A. Banasiak, T.Sterzynski
Rok:2004 Vol/str: XLIX,, s. 442-448.
Tytuł:

Właściwości mechaniczne modyfikowanego polipropylenu

Czasopismo:Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej, seria Konferencje Polimery i kompozyty polimerowe, Ustroń, 2000
Autor:T.Sterzynski, R.Echaust, A.Romankiewicz
Rok:2000 Vol/str: 211-216
Tytuł:

Mono materials composites - study of properties and thermal stability

Czasopismo:Second International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilisation, MoDeSt 2002, Budapest, Hungary
Autor:T. Sterzynski, I. Sledz
Rok:2002 Vol/str:
Tytuł:

Morphology-properties relationship in bi-components systems of liquid crystal polymer dispersed in t

Czasopismo:Structure-physical properties relationship of block copolymers and polymer blends: 4th international conference on macromolecular physics: Euro physics conference on thermoplastic elastomers: program booklet, Kołobrzeg, May 5-8
Autor:T.Sterzyński
Rok:1997 Vol/str:
Tytuł:

Preparation and characteristic of PPS/ceramic nanocomposite

Czasopismo:18 Polish-Czech Seminar on Structural and Ferroelectric Phase Transitions, Zakopane 2008
Autor:Konieczna M., Jurga J., Wosiński A.
Rok:2008 Vol/str:
Tytuł:

Study of Brittle-Ductile Transition (BDT) in Recycled PP and PET

Czasopismo:International Summer School on Material Recycling
Autor:Czarnecka-Komorowska D.
Rok:2005 Vol/str:
Tytuł:

The optical microscopy and DSC investigation of LDPE-HDPE blends

Czasopismo:Chemik
Autor:K. Piszczek, T. Sterzynski
Rok: 2004 Vol/str: 5, s.175-178
Tytuł:

Microwave Enhanced Foaming of Carbon Black Filled Polypropylene

Czasopismo:Cellular Polymers
Autor:A. Prociak, T.Sterzynski, S. Michałowski, J. Andrzejewski
Rok:2011 Vol/str: 30, 157 – 170
Tytuł:

Właściwości mechaniczne obciążonego cyklicznie nukleowanego polipropylenu

Czasopismo:IX Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków 2000
Autor:T. Sterzyński, R. Echaust
Rok:2000 Vol/str: s. 311-316
Tytuł:

Reologiczna i morfologiczna ocena mieszanin polimerowych w warunkach inwersji faz

Czasopismo:Przetwórstwo tworzyw polimerowych, IX Profesorskie Warsztaty Naukowe, Szczecin - Dziwnówek 2004
Autor:I. Kruszelnicka, T. Sterzynski
Rok:2004 Vol/str: s.59-60
Tytuł:

Urządzenie do pomiaru przepływu cieczy przez sztywne tworzywa porowate

Czasopismo:Mechanik
Autor:Ciesielska D.
Rok:1988 Vol/str: nr 6, s.279-280
Tytuł:

Recycling of PP/EPDM/Talc Car Bumpers

Czasopismo:Chemicke Listy
Autor:M. Szostak
Rok:2011 Vol/str: 105, s. 307-309 (15 pkt, cz. A, poz. 1404, s. 32)
Tytuł:

Wyznaczanie poprawki Bagleya na podstawie pomiarów w linii wytłaczarskiej

Czasopismo:Przetwórstwo tworzyw polimerowych, IX Profesorskie Warsztaty Naukowe, Szczecin - Dziwnówek 2004. Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2004
Autor:A. Kloziński, T. Sterzyński
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Thermal diffusivity of rigid polyurethane foams blown with different hydrocarbons

Czasopismo:Polymer Testing
Autor:A.Prociak, J.Pielichowski, T.Sterzyński
Rok:2000 Vol/str: 19/6, 707
Tytuł:

Modyfikacja cyklu przetwórstwa na drodze heterogenicznej nukleacji

Czasopismo:7 Profesorskie Warsztaty Naukowe, Puszczykowo 2002
Autor:A. Romankiewicz, T.Sterzynski
Rok:2002 Vol/str: 53
Tytuł:

Modernizacja mieszalnika do wytwarzania kompozycji polimerowych cz.1

Czasopismo:Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych. WPP, Poznań.
Autor:Jurkowski B., Tomczyk T., Jurkowska B.
Rok:2004 Vol/str:
Tytuł:

Przyspieszona próba określania wytrzymałości zmęczeniowej tworzyw sztucznych konstrukcyjnych

Czasopismo:Przegląd Mechaniczny
Autor:Ciesielska D., Sterzyński T.
Rok:1976 Vol/str: nr 9/ 35/str. 303-305
Tytuł:

Technologia pulweryzacji i właściwości proszków otrzymanych z odpadów polietylenowych

Czasopismo:
Autor:
Rok: Vol/str:
Tytuł:

Technologia pulweryzacji i właściwości proszków otrzymanych z odpadów polietylenowych

Czasopismo:
Autor:
Rok: Vol/str:
Tytuł:

Technologia pulweryzacji i właściwości proszków otrzymanych z odpadów polietylenowych

Czasopismo:
Autor:
Rok: Vol/str:
Instytut Technologii Materiałów Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe