Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań
tel. 61 665 27 33
fax 61 647 58 15
Nasza
Lokalizacja

Studia podyplomowe

W trosce o zapewnienie możliwości dalszego kształcenia osób, które zatrudnione są w przedsiębiorstwach z branży tworzyw sztucznych, materiałoznawstwa, konstrukcji narzędzi oraz przetwórstwa, zespół Zakładu Tworzyw Sztucznych prowadzi od szeregu lat studia podyplomowe.

Pierwsze z nich Studia Podyplomowe z „Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy” obejmują wykłady i ćwiczenia z zakresy szeroko pojętego przetwórstwa tworzyw polimerowych, wytwarzanie tworzyw polimerowych, ich modyfikację, ocenę właściwości oraz recykling. Słuchacz po ukończeniu studiów, które trwają dwa semestry i kończą się praca kontrolną, uzyskuje Świadectwo wystawione przez Politechnikę Poznańską. Omawiane podczas wykładów i realizowane na zajęciach laboratoryjnych ćwiczenia pozwalają naszym słuchaczom nabyć szerokie kompetencje z zakresu tworzyw polimerowych, które stają się bardzo pomocne podczas pracy zawodowej w dziedzinie przetwórstwa tworzyw polimerowych.

Drugie ze studiów „Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych” pozwalają słuchaczom zapoznać się z podstawami przetwórstwa na drodze wtryskiwania, ze szczególnym podkreśleniem nauczania konstrukcji form i narzędzi przetwórczych. Wykłady i ćwiczenia projektowe obejmują między innym dobór stali i ich obróbki, zasady konstruowania form oraz wykonanie projektu formy. Studia te opracowane we współpracy z przedstawicielami zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych, przeznaczone są dla osób zatrudnionych w biurach konstrukcyjnych, narzędziowniach oraz w dziale przygotowania produkcji.

Suchaczom studiów podyplomowych przysługuje prawo korzystania z biblioteki Politechniki Poznańskiej, a pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych służą swoja wiedzą z różnych zakresów kompetencji inżynierii tworzyw polimerowych i ich przetwórstwa.  Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się na terenie Politechniki Poznańskiej w nowocześnie wyposażonych laboratoriach pomiarowych i technologicznych. 

Pliki do pobrania

Instytut Technologii Materiałów Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe