Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań
tel. 61 665 27 33
fax 61 647 58 15
Nasza
Lokalizacja

Wyposażenie laboratorium

Maszyny technologiczne przeznaczone do kształtowania tworzyw termoplastycznych w stanie stopionym:

- Wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna Zamak 16/40 EHD

- Wytłaczarki jednoślimakowe: Metalchem T32, Metalchem W25

- Linia do wytłaczania rur Ø32 Remiplast

- Mieszalnik periodyczny Brabender

- Wtryskarka hydrauliczna Engel ES 80/20 HLS

- Wtryskarka elektryczna Engel e-mac 170/50

- Wtryskarka hydrauliczna Arburg 221-55-250

- Laboratoryjna pneumatyczna wtryskarka tłokowa Birmingham

- Laboratoryjna prasa hydrauliczna Remiplast

- Wrzecionowa maszyna do odlewania rotacyjnego

- Stanowisko do odlewania rotacyjnego tworzyw chemoutwardzalnych

- Zgrzewarka wysokiej częstotliwości Zemat ZD 2 N

- Walcarka do wytwarzania mieszanek gumowych Blere 51/64

- Termoformierka CR Clarke 725FLB

 

 Urządzenia peryferyjne:

- Linia technologiczna do produkcji folii wylewanej Remiplast

- Maszyna technologiczna do wytłaczania z rozdmuchiwaniem

- Mieszalnik dynamiczny sprzężony z wytłaczarką dwuślimakową Remiplast

- Granulatory: Remiplast, Metalchem

- Linia do suchej granulacji Metalchem

- Linia do granulacji w kąpieli wodnej Remiplast

- Młyn wolnoobrotowy Shini SC-1411

- Młyn nożowy TRIA 25-16/TC-SL

- Suszarki laboratoryjne: Binder, Shini, POL-EKO, Memmetr

- Tamponiarka DYM-2

- Komora próżniowa 10 l

 

Przygotowanie kompozycji chemoutwardzalnych:

- Mieszadło wysokoobrotowe - proLAB Disolwer Disperlux 075

- Homogenizator ultradźwiękowy - Bandelin Sonoplus HD 2200

- Pistolet natryskowy Sulzer MixpackTM

- Mieszadło magnetyczne z grzaniem MS7-H550-Pro

 

Przygotowanie i modyfikacja materiałów dodatkowych:

- Szybkoobrotowy młyn nożowy - Retsch GM200

- Pulweryzator - Retsch ZM200

- Młyn kulowy

- Analizator sitowy - Fritsch Analysette 3 PRO (ISO 3310-1)

 

Aparatura pomiarowa - ocena właściwości mechanicznych:

- Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa - Instron 4481 (ISO 527)

- Młot udarowy – Instron Wolpert PW5 (ISO 179-1/1eU)

-  Młot  udarowy - Hecert Psd 50/15 (ISO 8256)

- Zestaw twardościomierzy do pomiarów metodą Shore’a A oraz D - Zwick, Sauter (ISO 868)

- Twardościomierz do pomiarów tworzyw sztucznych - Prüftechnik KB 150R (ISO 2039-1)

- Twardościomierz do pomiaru materiałów porowatych (pianki, gąbki) HT-6510F (ISO 7619)

- Urządzenie do oznaczania ścieralności metodą Schoppera-Schlobacha (ISO 4649)

- Aparat do pomiarów odbojności metodą Schob'a Zwick 5109 (ISO 4662)

 

Aparatura pomiarowa - ocena właściwości termicznych i termomechanicznych:

- Aparat do pomiaru temperatury mięknienia metodą Vicat’a - FWY 633.10 (ogrzewanie powietrzne) (ISO 306)

- Aparat do pomiaru temperatury mięknienia metodą Vicat’a oraz HDT - TPC/3 TOP (ogrzewanie olejowe) (ISO 306, ISO 75)

- Reometr rotacyjny z funkcją DMTA - Anton Paar MCR301

- Różnicowy kalorymetr skaningowy - DSC Netzsch Phoenix 204 F1 (ISO 11357)

- Termograwimetr TGA - Netzsch TG 209 F1 Libra (ISO 11358)

- System do oznaczania wskaźnika tlenowego PO36-4 (ISO 4589)

- Wulkametr z oscylującym rotorem (PN - 85/C-04271)

- Dylatometr powietrzny

 

Aparatura pomiarowa - ocena właściwości reologicznych:

- Reometr rotacyjny z funkcją DMTA - Anton Paar MCR301

- Reometr kapilarny Dynisco LCR 7000

- Plastometr obciążnikowy Dynisco 4004 (ISO 1133)

 

Aparatura pomiarowa - ocena powłok:

- Nóż krążkowy do badania adhezji metodą siatki nacięć (ISO 2409)

- Tester Pull-Off przyczepności i wytrzymałości warstw powierzchniowych TPO-W10-A (ISO4624)

- Grubościomierz ultradźwiękowy ELMETRON MG-407

 

Ocena składu chemicznego materiałów:

- Spektrometr FTIR/ATR Jasco FT/IR-4600

- Spektrometr FTIR Specord

 

Ocena struktury materiałów:

- Mikroskop optyczny - NIKON Eclipse E 400

- Stereoskopowy mikroskop optyczny odbiciowy Carl Zeiss

- Mikrotom - Leica RM2265

- Stolik grzewczy sprzężony z mikroskopem optycznym Linkam

 

Inna aparatura pomiarowa:

 Ocena koloru i połysku:

- Spektrofotometr wielokątowy - X-Rite MA60B

- Spektrofotometr HunterLab MS/S-4000S

- Połyskościomierz Novo Glos Lite (ISO 7668)

 Ocena gęstości:

- Waga hydrostatyczna AXIS AD 2000 (ISO 1183-1)

- Zestaw piknometrów laboratoryjnych (ISO 2811)

 Ocena zawartości wilgoci:

- Wagosuszarka precyzyjna BTS60

 Ocena gęstości nasypowej:

- Aparat do pomiaru gęstości nasypowej PI-MGES 01 NAS (ISO 60)

 

 

 

Instytut Technologii Materiałów Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe