Historia

Kierownicy ZTS na przestrzeni lat
 • DOC DR INŻ. JULIUSZ MICHAŁ BRATBORSKI
  Założyciel i kierownik Laboratorium Tworzyw Sztucznych Politechniki Poznańskiej
  w latach 1957-1972
 • DOC. DR INŻ. JERZY CZARNECKI 
  Kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych Politechniki Poznańskiej 
  w latach 1972-1987
 • PROF. DR INŻ. WŁODZIMIERZ DĘBSKI
  Kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych Politechniki Poznańskiej 
  w latach 1987-1988 
 • PROF. DR HAB. INŻ. BOLESŁAW JURKOWSKI 
  Kierownik Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy Politechniki Poznańskiej 
  w latach 1988-1999
 • PROF. DR HAB. JAN JURGA
  Kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych  Politechniki Poznańskiej 
  w latach 1999-2008
 • PROF. DR. HAB. INŻ. TOMASZ STERZYŃSKI 
  Kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych  Politechniki Poznańskiej
  w latch 2008-2020
Praktyczne osiągnięcia ZTS
 1. Wielkogabarytowe tworzywa samosmarne (łożysko oporowe do turbiny w elektrowni Dolna Odra o średnicy ok. 1 m i ciężarze 70 kg
 2. Sita separatora do maszyn papierniczych (wykonane z anionowego poliamidu) długość ok. 2m, szerokość ok. 60 cm, grubość ok. 8 cm
 3. Powłoka o zarysie kuli (średnica 2m z laminatu do fotometru)
 4. Przejazd kolejowo-drogowy z wykładziną gumową (Fot.1.) - w eksploatacji od 1998 lat. Przewidywana trwałość ok. 15 lat, gdy tradycyjne mają trwałość ok.3 lat. Konstrukcja nagrodzona m.in. przez Zarząd Wojewódzki NOT w Warszawie. Prezentowany na Targach w Poznaniu i Lipsku oraz na wystawie w Zlinie (Czechy)