Nagrody

Medale i wyróżnienia

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 dla dr inż. Danuty Matykiewicz
 • Złoty medal” Międzynarodowych Targów Poznańskich – Innowacje –Technologie – Maszyny Polska 2014r. za „Indukcyjne formy wtryskowe dla złączy elektrotechnicznych i elektronicznych” Skład zespołu: dr inż K. Mrozek, prof. dr hab inż. M. Szostak, prof. dr hab. inż. R. Staniek
 • „Silver Medal” Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest – Taipei 2014 r. za „Induction injection molds for electrical and electronic connectors”, Skład zespołu: dr inż K. Mrozek, prof. dr hab inż. M. Szostak, prof. dr hab. inż. R. Staniek
 • Dyplom “Honor of Invention” from World Invention Intellectual Property Associations – WIIPA” – Taipei 2014 r. za „Induction injection molds for electrical and electronic connectors”, Skład zespołu: dr inż K. Mrozek, prof. dr hab inż. M. Szostak, prof. dr hab. inż. R. Staniek
 • Złoty Medal z wyróżnieniem na 30 Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Innowacji INPEX® – Pittsurg /USA/2015r. za „Induction injection molds for electrical and electronic connectors”, Skład zespołu: dr inż K. Mrozek, prof. dr hab inż. M. Szostak, prof. dr hab. inż. R. Staniek 

Nagrodzone prace dyplomowe

 • mgr inż. Piotr Kubiak - wyróżnienie I stopnia w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny mechaniki, organizowanego pod Patronatem Pani Barbary Kudryckiej - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracy magisterskiej pt. "Konstrukcja linii laboratoryjnej do wytłaczania folii wielowarstwowej metodą rozdmuchu" napisanej pod kierunkiem dr inż. Marka Szostaka - 14 grudnia 2013 rok
 • mgr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera - wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu pn. "Wyróżniająca się praca dyplomowa studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług" dla pracy magisterskiej pt. "Badania struktury i właściwości izotaktycznego polipropylenu modyfikowanego nukleantami i silseskwioksanami w procesie przetwórczym" napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Tomasza Sterzyńskiego - 23 kwiecień 2013 rok
 • mgr inż. Piotra Kubiaka - II wyróżnienie w konkursie o nagrodę Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej na wyróżniającą się pracę dyplomową w roku akademickim 2011/2012 dla pracy magisterskiejpt.: Konstrukcja linii laboratoryjnej do wytłaczania folii wielowarstwowej metodą rozdmuchu napisanej pod kierunkiem dr inż. Marka Szostaka
 • mgr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera - III miejsce w konkursie o nagrodę Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej za wyróżniającą się pracę dyplomową w roku akademickim 2011/2012 dla pracy magisterskiej pt. "Badania struktury i właściwości izotaktycznego polipropylenu modyfikowanego nukleantami i silseskwioksanami w procesie przetwórczym" napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Tomasza Sterzyńskiego - 1 luty 2013 rok
 • mgr inż. Marcin Judek - I wyróżnienie w konkursie o nagrodę Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej na wyróżniającą się pracę dyplomową w roku akademickim 2009/2010 dla pracy magisterskiejpt.: „Metody zdobienia tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem techniki laserowej” napisanej pod kierunkiem dr inż. Marka Szostaka
 • mgr inż. Andrzej Muller - II miejsce w konkursie o nagrodę Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej na wyróżniającą się pracę dyplomową w roku akademickim 2004/2005 dla pracy magisterskiejpt.: „Analiza organizacji procesu produkcyjnego opakowań dla przemysłu spożywczego na przykładzie firmy Inline Poland” napisanej pod kierunkiem dr inż. Marka Szostaka