Patenty

  •  Patent nr EP 2886569 Polyoxymetylene composite with reduced formaldehyde emission and method for making and use therefore (ochrona na terenie Szwecji, Włoch, Niemiec i Francji)
  • Patent nr P 421623 Kompozyt izotaktycznego polipropylenu o kontrolowanej szybkości krystalizacji i polepszonych właściwościach optycznych oraz sposób jego otrzymywania
  • Patent nr P 220146 Sposób otrzymywania kompozytów jednopolimerowych metodą koekstruzji
  • Patent nr P 222763 Sposób utwardzania żywicy epoksydowej z wykorzystaniem bis(heptaizooktyloglinosilseskwioksanu)
  • Patent nr P 217788 Sposób utwardzania żywicy epoksydowej z wykorzystaniem bis(heptafenyloglinosilseskwioksanu)
  • Patent nr P 224460 Sposób otrzymywania kompozytu jednopolimerowego 
  • Patent nr P 398564 Wkładka, chłodząca element formujący wypraskę w formie wtryskowej - sprzedano licencję niewyłączną na 10 lat do firmy LORO Sp. z o.o. Sp. komandytowa - 31.05.2015 r.
  • Patent nr P 403957 Nawijarka odpadów folii