Wyposażenie laboratorium

Maszyny technologiczne przeznaczone do kształtowania tworzyw termoplastycznych w stanie stopionym:

 • Wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna Zamak 16/40 EHD
 • Wytłaczarki jednoślimakowe: Metalchem T32, Metalchem W25
 • Linia do wytłaczania rur Ø32 Remiplast
 • Mieszalnik periodyczny Brabender
 • Wtryskarka hydrauliczna Engel ES 80/20 HLS
 • Wtryskarka elektryczna Engel e-mac 170/50
 • Wtryskarka hydrauliczna Arburg 221-55-250
 • Laboratoryjna pneumatyczna wtryskarka tłokowa Birmingham
 • Laboratoryjna prasa hydrauliczna Remiplast
 • Wrzecionowa maszyna do odlewania rotacyjnego
 • Stanowisko do odlewania rotacyjnego tworzyw chemoutwardzalnych
 • Zgrzewarka wysokiej częstotliwości Zemat ZD 2 N
 • Walcarka do wytwarzania mieszanek gumowych Blere 51/64
 • Termoformierka CR Clarke 725FLB

 Urządzenia peryferyjne:

 • Linia technologiczna do produkcji folii wylewanej Remiplast
 • Maszyna technologiczna do wytłaczania z rozdmuchiwaniem
 • Mieszalnik dynamiczny sprzężony z wytłaczarką dwuślimakową Remiplast
 • Granulatory: Remiplast, Metalchem
 • Linia do suchej granulacji Metalchem
 • Linia do granulacji w kąpieli wodnej Remiplast
 • Młyn wolnoobrotowy Shini SC-1411
 • Młyn nożowy TRIA 25-16/TC-SL
 • Suszarki laboratoryjne: Binder, Shini, POL-EKO, Memmetr
 • Tamponiarka DYM-2
 • Komora próżniowa 10 l

Przygotowanie kompozycji chemoutwardzalnych:

 • Mieszadło wysokoobrotowe - proLAB Disolwer Disperlux 075
 • Homogenizator ultradźwiękowy - Bandelin Sonoplus HD 2200
 • Pistolet natryskowy Sulzer MixpackTM
 • Mieszadło magnetyczne z grzaniem MS7-H550-Pro

Przygotowanie i modyfikacja materiałów dodatkowych:

 • Szybkoobrotowy młyn nożowy - Retsch GM200
 • Pulweryzator - Retsch ZM200
 • Młyn kulowy
 • Analizator sitowy - Fritsch Analysette 3 PRO (ISO 3310-1)

Aparatura pomiarowa - ocena właściwości mechanicznych:

 • Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa - Instron 4481 (ISO 527)
 • Młot udarowy – Instron Wolpert PW5 (ISO 179-1/1eU)
 • Młot udarowy - Hecert Psd 50/15 (ISO 8256)
 • Zestaw twardościomierzy do pomiarów metodą Shore’a A oraz D - Zwick, Sauter (ISO 868)
 • Twardościomierz do pomiarów tworzyw sztucznych - Prüftechnik KB 150R (ISO 2039-1)
 • Twardościomierz do pomiaru materiałów porowatych (pianki, gąbki) HT-6510F (ISO 7619)
 • Urządzenie do oznaczania ścieralności metodą Schoppera-Schlobacha (ISO 4649)
 • Aparat do pomiarów odbojności metodą Schob'a Zwick 5109 (ISO 4662)

Aparatura pomiarowa - ocena właściwości termicznych i termomechanicznych:

 • Aparat do pomiaru temperatury mięknienia metodą Vicat’a - FWY 633.10 (ogrzewanie powietrzne) (ISO 306)
 • Aparat do pomiaru temperatury mięknienia metodą Vicat’a oraz HDT - TPC/3 TOP (ogrzewanie olejowe) (ISO 306, ISO 75)
 • Reometr rotacyjny z funkcją DMTA - Anton Paar MCR301
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy - DSC Netzsch Phoenix 204 F1 (ISO 11357)
 • Termograwimetr TGA - Netzsch TG 209 F1 Libra (ISO 11358)
 • System do oznaczania wskaźnika tlenowego PO36-4 (ISO 4589)
 • Wulkametr z oscylującym rotorem (PN - 85/C-04271)
 • Dylatometr powietrzny

Aparatura pomiarowa - ocena właściwości reologicznych:

 • Reometr rotacyjny z funkcją DMTA - Anton Paar MCR301
 • Reometr kapilarny Dynisco LCR 7000
 • Plastometr obciążnikowy Dynisco 4004 (ISO 1133)

Aparatura pomiarowa - ocena powłok:

 • Nóż krążkowy do badania adhezji metodą siatki nacięć (ISO 2409)
 • Tester Pull-Off przyczepności i wytrzymałości warstw powierzchniowych TPO-W10-A (ISO4624)
 • Grubościomierz ultradźwiękowy ELMETRON MG-407

Ocena składu chemicznego materiałów:

 • Spektrometr FTIR/ATR Jasco FT/IR-4600
 • Spektrometr FTIR Specord

Ocena struktury materiałów:

 • Mikroskop optyczny - NIKON Eclipse E 400
 • Stereoskopowy mikroskop optyczny odbiciowy Carl Zeiss
 • Mikrotom - Leica RM2265
 • Stolik grzewczy sprzężony z mikroskopem optycznym Linkam

Inna aparatura pomiarowa:

Ocena koloru i połysku:

 • Spektrofotometr wielokątowy - X-Rite MA60B
 • Spektrofotometr HunterLab MS/S-4000S
 • Połyskościomierz Novo Glos Lite (ISO 7668)

 Ocena gęstości:

 • Waga hydrostatyczna AXIS AD 2000 (ISO 1183-1)
 • Zestaw piknometrów laboratoryjnych (ISO 2811)

 Ocena zawartości wilgoci:

 • Wagosuszarka precyzyjna BTS60

 Ocena gęstości nasypowej:

 • Aparat do pomiaru gęstości nasypowej PI-MGES 01 NAS (ISO 60)