Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Cykl kształcenia 2 semestry (200 godzin)
Aktualne edycje: 23.10.2021 - 30.09.2022
Terminy zajęć
 • piątek godz. 15:30-19:00
 • sobota godz. 8:30-15:00
 • zajęcia odbywają się co 2 tygodnie
Zasady naboru rekrutacja do 10.10.2021, według kolejności zgłoszeń
Koszt studium 4600,00 zł
Płatność możliwa w dwóch ratach po 2300,00 zł /semestralnie/
Należność należy wpłacić na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
6 Oddział w Poznaniu
z dopiskiem: st. pod. SP-91
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej
Jednostka Instytut Technologii Materiałów
Sekretariat studium dr inż. Kinga MENCEL
ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
tel. u 61 665 2787
E-mail: kinga.mencel@put.poznan.pl
Kierownik studium dr hab. inż. Marek SZOSTAK, 
tel. 61 665 2776
Kontakt

dr inż. Kinga MENCEL
tel. 61 665 2787

Profil kształcenia

Studia w formie wykładów i zajęć laboratoryjnych skierowane są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się w problematyce przetwórstwa tworzyw sztucznych i gum.

Kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej zamierzającej podjąć pracę na stanowisku kierownika produkcji, technologa, logistyka i konsultanta w zakładach przetwórstwa oraz dystrybucji tworzyw sztucznych.

Ramowy program Studium obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Materiały polimerowe,
 2. Fizykochemia polimerów,
 3. Technologia wtryskiwania tworzyw sztucznych,
 4. Technologia wytłaczania tworzyw sztucznych,
 5. Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy,
 6. Kompozyty i nanokompozyty polimerowe,
 7. Badania właściwości tworzyw sztucznych i gumy,
 8. Reologia przetwórcza,
 9. Konstrukcja wyrobów z tworzyw sztucznych,
 10. Odzyski i recykling tworzyw sztucznych i gumy,
 11. Egzamin końcowy

Absolwenci Studium otrzymują "Świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego".