Projekty badawcze

Aktualne granty naukowe

 • Konkurs OPUS 11, panel: ST8Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński
  Ocena procesu konstytuowania się złącza na granicy faz metal-polimer z wykorzystaniem markerów przepływu oraz metody aktywnej termografii w podczerwieni, wibrometrii holograficznej oraz szerografii
  Termin realizacji: 19.06.2017 - 18.06.2020
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendynaukowo-badawcze”, Udziałowcy: Politechnika Poznańska, Terlan sp. z o.o., Kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP
  Hybrydowe kompozyty szybkowiążące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podciśnieniowych
  Termin realizacji: 01.01.2017 - 30.06.2019
 • Konkurs LIDER VIII, Kierownik projektu: dr inż. Mateusz Barczewski
  Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowych kompozytów biodegradowalnych dla branży motoryzacyjnej
  Szczegóły: http://biomoto.put.poznan.pl
  Termin realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2020
 • Konkurs: PRELUDIUM 12, panel: ST8_8, Kierownik projektu: dr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera
  Biodegradowalne kompozyty na bazie polilaktydu o polepszonych właściwościach antybakteryjnych
  Projekt realizowany wspólnie z dr Marią Laurą Di Lorenzo z Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Istituto per i Polimeri, CompositieBiomateriali w Pozzuoli (Włochy)
  Termin realizacji: 20.07.2017 - 19.07.2019

Zrealizowane granty naukowe

 • Konkurs: ETIUDA 4, panel: ST8, Kierownik projektu: dr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera
  Analiza oddziaływań pochodnych sorbitoli z żywicą siloksanowo-silseskwioksanową na strukturę i właściwości izotaktycznego polipropylenu
  Termin realizacji: 01.10.2016 - 30.09.2017
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3., Podziałanie 1.3.1., Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Jurga
  Opracowanie założeń badawczych oraz konstrukcyjnych prototypu nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych
  Termin realizacji: 01.09.2009 - 30.06.2014
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. "Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii", Działanie 1.3 "Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe", konsorcjum NANOSIL, Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Sterzyński
  Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych
  Termin realizacji 01.01.2010 – 31.12.2013
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bolesław Jurkowski
  Kompozyty polimerowe o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności
  Termin realizacji: 25.02.2009 - 25.02.2011
 • Projekt KBN Nr 7 T08E 004 21, Kierownik projektu: Jan Jurga
  Wolne rodniki i procesy relaksacyjne w spożywczych materiałach opakowaniowych
  Termin realizacji 1.07.2001- 30.06.2004