Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań
tel. 61 665 27 33
fax 61 647 58 15
Nasza
Lokalizacja

Projekty badawcze

Aktualne granty naukowe

Konkurs OPUS 11, panel: ST8Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński

Ocena procesu konstytuowania się złącza na granicy faz metal-polimer z wykorzystaniem markerów przepływu oraz metody aktywnej termografii w podczerwieni, wibrometrii holograficznej oraz szerografii

Termin realizacji: 19.06.2017 - 18.06.2020


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendynaukowo-badawcze”,  Udziałowcy: Politechnika Poznańska, Terlan sp. z o.o.,
Kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP

Hybrydowe kompozyty szybkowiążące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podciśnieniowych

Termin realizacji: 01.01.2017 - 30.06.2019


Konkurs LIDER VIII, Kierownik projektu: dr inż. Mateusz Barczewski

Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowych kompozytów biodegradowalnych dla branży motoryzacyjnej

Termin realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2020


Konkurs: PRELUDIUM 12, panel: ST8_8, Kierownik projektu: dr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera

Biodegradowalne kompozyty na bazie polilaktydu o polepszonych właściwościach antybakteryjnych

Projekt realizowany wspólnie z dr Marią Laurą Di Lorenzo z Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Istituto per i Polimeri, CompositieBiomateriali w Pozzuoli (Włochy)

Termin realizacji: 20.07.2017 - 19.07.2019


Zrealizowane granty naukowe

Konkurs: ETIUDA 4, panel: ST8, Kierownik projektu: dr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera

Analiza oddziaływań pochodnych sorbitoli z żywicą siloksanowo-silseskwioksanową na strukturę i właściwości izotaktycznego polipropylenu

Termin realizacji: 01.10.2016 - 30.09.2017


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3., Podziałanie 1.3.1., Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Jurga

Opracowanie założeń badawczych oraz konstrukcyjnych prototypu nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych

Termin realizacji: 01.09.2009 - 30.06.2014 


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. "Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii", Działanie 1.3 "Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe", konsorcjum NANOSIL, Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Sterzyński

Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych

Termin realizacji 01.01.2010 – 31.12.2013


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bolesław Jurkowski

Kompozyty polimerowe o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności

Termin realizacji: 25.02.2009 - 25.02.2011


Projekt KBN Nr 7 T08E 004 21, Kierownik projektu: Jan Jurga

Wolne rodniki i procesy relaksacyjne w spożywczych materiałach opakowaniowych

Termin realizacji 1.07.2001- 30.06.2004

 

 

 

Instytut Technologii Materiałów Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe