Pracownicy

Kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych <br>dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP
Kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych
dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP

Stanowisko: Profesor
Obszar zainteresowań naukowych: technologia wtrysku tworzyw sztucznych, maszyny stosowane w przetwórstwie tworzyw
Kontakt: tel. 61 665-2776, pokój 309 (CMBiN)
E-mail: marek.szostak@put.poznan.pl

Strona informacyjna Konsultacje/ogłoszenia
dr hab. inż. Karol Bula, prof. PP
dr hab. inż. Karol Bula, prof. PP

Stanowisko: Profesor
Obszar zainteresowań naukowych: kompozyty termoplastyczne, nanokompozyty, laminaty poliestrowo-szklane, elastomery
Kontakt: tel. 61 665-2895, pokój 304 (CMBiN)
E-mail: karol.bula@put.poznan.pl

Strona informacyjna Konsultacje/ogłoszenia
dr hab. inż. Mateusz Barczewski, prof. PP
dr hab. inż. Mateusz Barczewski, prof. PP

Stanowisko: Profesor
Obszar zainteresowań naukowych: reologia tworzyw sztucznych, technologia wytłaczania tworzyw sztucznych, systemy pomiarowe
Kontakt: tel. 61 647-5858, pokój 315 (CMBiN)
E-mail: mateusz.barczewski@put.poznan.pl

Strona informacyjna Konsultacje/ogłoszenia
dr hab. inż. Dorota Czarnecka-Komorowska, prof. PP
dr hab. inż. Dorota Czarnecka-Komorowska, prof. PP

Stanowisko: Profesor
Obszar zainteresowań naukowych: recykling i odzysk materiałów polimerowych, nanokompozyty polimerowe, mechanika pękania tworzyw sztucznych, właściwości recyklatów, ekologia produktów, zarządzanie środowiskiem
Kontakt: tel. 61 665-2732, pokój 306 (CMBiN)
E-mail: dorota.czarnecka-komorowska@put.poznan.pl

Strona informacyjna Konsultacje/ogłoszenia
dr hab. inż. Danuta Matykiewicz
dr hab. inż. Danuta Matykiewicz

Stanowisko: Adiunkt
Obszar zainteresowań naukowych: żywice epoksydowe, poliestrowe, laminaty, kompozyty, metody badań DSC, DMTA, palność.
Kontakt: tel. 61 647-5858, pokój 315 (CMBiN)
E-mail: danuta.matykiewicz@put.poznan.pl

Strona informacyjna Konsultacje/ogłoszenia
dr inż. Jacek Andrzejewski
dr inż. Jacek Andrzejewski

Stanowisko: Adiunkt
Obszar zainteresowań naukowych: technologia wytłaczania tworzyw sztucznych, konstrukcja narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw
Kontakt: tel. 61 647-5858, pokój 315 (CMBiN)
E-mail: jacek.andrzejewski@put.poznan.pl

Strona informacyjna Konsultacje/ogłoszenia
dr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera
dr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera

Stanowisko: Adiunkt
Obszar zainteresowań naukowych: procesy krystalizacji, modyfikacja oraz reologia tworzyw sztucznych, metody badań DSC.
Kontakt: tel. 61 665-2894, pokój 305 (CMBiN)
E-mail: monika.dobrzynska-mizera@put.poznan.pl

Strona informacyjna Konsultacje/ogłoszenia
dr inż. Monika Knitter
dr inż. Monika Knitter

Stanowisko: Adiunkt
Obszar zainteresowań naukowych: kompozyty, wzmacnianie cząstkami nieorganicznymi, właściwości dielektryczne
Kontakt: tel. 61 665-2894, pokój 305 (CMBiN)
E-mail: monika.knitter@put.poznan.pl

Strona informacyjna Konsultacje/ogłoszenia
dr inż. Kinga Mencel
dr inż. Kinga Mencel

Stanowisko: Asystent
Obszar zainteresowań naukowych: nanokompozyty,palność materiałów polimerowych, modyfikacja kompozytów
Kontakt: tel. 61 665-2787, pokój 307 (CMBiN)
E-mail: kinga.mencel@put.poznan.pl

Strona informacyjna Konsultacje/ogłoszenia
mgr inż. Paweł Brzęk
mgr inż. Paweł Brzęk

Stanowisko: Asystent
Obszar zainteresowań naukowych: tworzywa termoplastyczne, złącza na granicy faz metal-polimer, technologia wytłaczania
Kontakt: 61 665-2650, pokój 11 (hala A15T)
E-mail: pawel.brzek@put.poznan.pl

Strona informacyjna Konsultacje/ogłoszenia
mgr inż. Olga Mysiukiewicz
mgr inż. Olga Mysiukiewicz

Stanowisko: Asystent
Obszar zainteresowań naukowych: Elektroprzewodzące kompozyty polimerowe, modyfikacja kompozytów
Kontakt: tel. 61 647-5951, pokój 308 (CMBiN)
E-mail: olga.k.mysiukiewicz@put.poznan.pl

Strona informacyjna Konsultacje/ogłoszenia

Doktoranci

mgr inż. Przemysław Poszwa
mgr inż. Przemysław Poszwa

Stanowisko: Doktorant
Obszar zainteresowań naukowych: symulacje procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych, reologia tworzyw sztucznych, obliczenia przepływowe i wytrzymałościowe
Kontakt: pokój 309 (CMBiN)
E-mail: przemyslaw.b.poszwa@doctorate.put.poznan.pl

Strona informacyjna Konsultacje/ogłoszenia
mgr inż. Łukasz Kemnitz
mgr inż. Łukasz Kemnitz

Stanowisko: Doktorant
Obszar zainteresowań naukowych: technologia wtrysku tworzyw sztucznych, maszyny i urządzenia peryferyjne stosowane w przetwórstwie tworzyw
Kontakt: tel. 663 487 970
E-mail: lukasz.kemnitz@albis.com

Strona informacyjna Konsultacje/ogłoszenia
mgr inż. Maria Rogodzińska
mgr inż. Maria Rogodzińska

Stanowisko: Doktorantka
Obszar zainteresowań naukowych: półprzewodzące polimery termoplastyczne, zjawisko elektroprzewodzenia w materiałach makrocząsteczkowych, kompozyty polimerowe
Kontakt: tel. 667 268 555
E-mail: maria.rogodzinska@doctorate.put.poznan.pl

Strona informacyjna

Pracownicy techniczni i inżynieryjni

mgr Edyta Łuczak
mgr Edyta Łuczak

Stanowisko: Specjalista naukowo-techniczny
Obszar zainteresowań naukowych:
Kontakt: tel. 61 665-2733, pokój 307 (CMBiN)
E-mail: edyta.luczak@put.poznan.pl

Strona informacyjna
mgr inż. Joanna Anisko
mgr inż. Joanna Anisko

Stanowisko: Starszy technik
Obszar zainteresowań naukowych:
Kontakt: 61 665-2650, pokój 11 (hala A15T)
E-mail: joanna.anisko@put.poznan.pl

Strona informacyjna

Emerytowani pracownicy

prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński

Stanowisko: Profesor zwyczajny
Obszar zainteresowań naukowych: reologia polimerów, nanokompozyty
Kontakt: tel. 61 647-5818, fax: 61 647-5814, pokój 303 (CMBiN)
E-mail: tomasz.sterzynski@put.poznan.pl

Strona informacyjna Konsultacje/ogłoszenia
 Jerzy Horojdko
Jerzy Horojdko

Stanowisko: Pracownik techniczny
Obszar zainteresowań naukowych:
Kontakt: tel. 61 665-2650, pokój 11 (hala A15T)
E-mail: jerzy.horojdko@put.poznan.pl

Strona informacyjna
inż. Krystyna Skorel
inż. Krystyna Skorel

Stanowisko: Specjalista
Obszar zainteresowań naukowych:
Kontakt:
E-mail: krystyna.skorel@put.poznan.pl

Strona informacyjna
śp. dr hab. Krystyna Kelar, prof. PP
śp. dr hab. Krystyna Kelar, prof. PP

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Obszar zainteresowań naukowych: nanokompozyty, fizykochemia polimerów
Kontakt:
E-mail:

Strona informacyjna Konsultacje/ogłoszenia
prof. dr hab. inż. Bolesław Jurkowski
prof. dr hab. inż. Bolesław Jurkowski

Stanowisko: Profesor zwyczajny
Obszar zainteresowań naukowych: nanokompozyty, współmieszalność polimerów, struktura polimerów
Kontakt: tel. 61 665-2771, pokój 17 (hala A15T)
E-mail: boleslaw.jurkowski@put.poznan.pl

Strona informacyjna
dr hab. Jan Jurga, prof. PP
dr hab. Jan Jurga, prof. PP

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Obszar zainteresowań naukowych: nanokompozyty, badania polimerów metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
Kontakt: tel. 61 665-2394, pokój 321 (BM)
E-mail: jan.jurga@put.poznan.pl

Strona informacyjna
dr inż. Danuta Ciesielska
dr inż. Danuta Ciesielska

Stanowisko: docent
Obszar zainteresowań naukowych: Konstrukcja i zastosowanie elementów z tworzyw sztucznych; właściwości recyklatów polimerowych
Kontakt: -
E-mail: -

Strona informacyjna
inż. Wiesława Karpińska
inż. Wiesława Karpińska

Stanowisko: Specjalista
Obszar zainteresowań naukowych: -
Kontakt: -
E-mail: -

Strona informacyjna