Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań
tel. 61 665 27 33
fax 61 647 58 15
Nasza
Lokalizacja


Nauczyciele akademiccy

dr hab. inż. Karol Bula

dr hab. inż. Karol Bula

Stanowisko: Adiunkt
Obszar zainteresowań naukowych: kompozyty termoplastyczne, nanokompozyty, laminaty poliestrowo-szklane, elastomery
tel. 61 665-2895, pokój 304 (CMBiN)
karol.bula@put.poznan.pl

Informacje

Dr inż. Karol Bula absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunku Inżynieria Materiałowa (1993-1998). Od 1 października 2001 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Technologii Materiałów.

Obszar zainteresowań

Prace badawcze ukierunkował na zagadnienia modyfikacji struktury i właściwości tworzyw polimerowych w aspekcie wytwarzania układów kompozytowych, a także nanokompozytów polimerowych do zastosowań na materiały opakowaniowe i materiały konstrukcyjne.

Zrealizował projekt badawczy dla młodych pracowników nauki (2001) oraz grant promotorki (2003). W dniu 24 października 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej: Inżynieria Materiałowa, specjalność: technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych. Od dnia 1 marca 2004r., mianowany na stanowisko adiunkta w Instytucie Technologii Materiałów.

Dydaktyka

Prowadzi wykłady, zajęcia laboratoryjne i projektowe na kierunku Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, oraz na Studium Podyplomowym "Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych". Był także promotorem 42 prac magisterskich i dyplomowych. Jest współautorem 9 publikacji naukowych z indeksem IF.

W swojej działalności naukowej prowadzi ścisłą współpracę z Zakładem Technologii Chemicznej PP, ponadto z Instytutem Polimerów Politechniki Szczecińskiej, Instytutem Włókiennictwa w Łodzi, a także z Instytutem Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Ogłoszenia / Konsultacje

Aktualne w tym semestrze godziny konsultacji są umieszczone na stronie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania (http://www.dmef.put.poznan.pl/konsultacje)

Instytut Technologii Materiałów Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe