Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań
tel. 61 665 27 33
fax 61 647 58 15
Nasza
Lokalizacja

Tematy prac

Prace inżynierskie realizowane z zakładzie w roku akademickim 2015/16

Ocena wpływu rodzaju napełniacza na właściwości oraz stabilność wymiarową kompozytowych wyrobów wtryskiwanych

MiBM

M. Barczewski

Ocena właściwości połączeń klejowych polimer-metal z wykorzystaniem kamery termograficznej 

MiBM

K. Bula

Badania właściwości laminatów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metody termografii w podczerwieni  

MiBM

K. Bula

Wytwarzanie i badania właściwości konstrukcyjnych pianek PUR

MiBM

K. Bula

Technologia wytwarzania kompozytów polioksymetylenu (POM) z napełniaczami naturalnymi

MiBM

D. Czarnecka-Komorowska

Technologia wytwarzania nanokompozytów polioksymetylenu (POM) z napełniaczami hybrydowymi

MiBM

D. Czarnecka-Komorowska

Wpływ nieizotermicznej krystalizacji na strukturę polioksymetylenu i nanokompozytów z napełniaczem hybrydowym

MiBM

D. Czarnecka-Komorowska

Technologia wytwarzania i ocena właściwości kompozytów PLA

MiBM

K. Mencel

Analiza i ocena właściwości  wyrobów otrzymywanych technologią wytłaczania

MiBM

K. Mencel

Badanie wpływu procesu starzenia na właściwości fizyko-mechaniczne wulkanizatów 

IM

K. Bula

Technologia wytwarzania wielowarstwowych rur z tworzyw sztucznych

IM

M. Knitter

Badanie właściwości biopolimerów skrobiowych  

IM

M. Knitter

Właściwości skrobiowych biomateriałów polimerowych stosowanych w farmacji

IBM

M. Knitter

Proces produkcji wypraski wtryskowej z polipropylenu dla branży motoryzacyjnej

ZiIP

K. Bula

 Analiza systemu produkcji otrzymywania wyrobów otrzymywanych technologią odlewania rotacyjnego

ZiIP

K. Mencel

Recykling wielowarstwowych folii opakowaniowych

ZiIP

M. Szostak

Instytut Technologii Materiałów Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe