Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań
tel. 61 665 27 33
fax 61 647 58 15
Nasza
Lokalizacja

Tematy prac

Wykaz prac inżynierskich realizowanych w ZTS w roku akademickim 2017/18 

Właściwości nici chirurgicznych w zastosowaniach biomedycznych 
Ocena struktury i właściwości eksploatacyjnych rozdmuchiwanych pojemników w aspekcie modyfikacji surowca 
Wpływ parametrów procesu wtryskiwania na właściwości mechaniczne wyprasek poliamidowych z długim włóknem szklanym (PA6.6 + GF)
Wpływ parametrów procesów wtryskiwania i rozdmuchiwania na wytrzymałość i jakość butelek z politereftalnu etylenu (PET)
Modyfikacja polietylenów napełniaczami naturalnymi
Wpływ parametrów technologicznych procesu odlewania rotacyjnego na właściwości mechaniczne wyrobów rotowanych 
Poprawa właściwości wizualnych wyprasek z PA6 w wyniku optymalizacji układu chłodzenia formy wtryskowej
Wpływ parametrów technologicznych procesu wtryskiwania wspomaganego gazem na właściwości otrzymywanych wyrobów
Implanty stomatologiczne wytworzone metodą FDM (Fused Deposition Modelling)
Wpływ parametrów procesu odlewania rotacyjnego na strukturę i jakość wyrobów wykonanych z polipropylenu
Ocena wpływu wielkości cząstek odpadowego napełniacza organicznego na właściwości mechaniczne kompozytów polietylenowych formowanych w technologii odlewania rotacyjnego                            
Ocena właściwości i struktury wyprasek z polilaktydu wytworzonych przy zmiennych parametrach procesu wstępnego przygotowania materiału
Analiza i ocena właściwości poliamidu 6 modyfikowanego kratonem 
Modyfikacja PLA nanorurkami haloizytowymi
Analiza procesu topienia i krystalizacji nanokompozytów na bazie polioksymetylenu
Ocena właściwości mechanicznych folii wytwarzanych z recyklatów polimerowych
Analiza właściwości materiałów uzyskanych po procesie recyklingu MMC
Właściwości kompozytów polimerowych modyfikowanych włóknem szklanym
Projekt wraz z opracowaniem technologii wytwarzania siedzenia jednoosobowego pojazdu elektrycznego
Ocena wpływu warunków przetwórstwa na stabilność wymiarową wyrobów wtryskiwanych z ABS
 Ocena trwałości powłok polimerowych na powierzchniach stalowych o zróżnicowanej chropowatości 
Ocena wpływu parametrów procesu prasowania oraz geometrii wyrobu na właściwości mechaniczne i strukturę  laminatów na osnowie polimeru termoplastycznego
Poliolefiny i ich kompozyty do zastosowań w warunkach naturalnych 
Instytut Technologii Materiałów Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe