Tematy prac

Wykaz prac inżynierskich realizowanych w ZTS w roku akademickim 2017/18 
 • Właściwości nici chirurgicznych w zastosowaniach biomedycznych 
 • Ocena struktury i właściwości eksploatacyjnych rozdmuchiwanych pojemników w aspekcie modyfikacji surowca 
 • Wpływ parametrów procesu wtryskiwania na właściwości mechaniczne wyprasek poliamidowych z długim włóknem szklanym (PA6.6 + GF)
 • Wpływ parametrów procesów wtryskiwania i rozdmuchiwania na wytrzymałość i jakość butelek z politereftalnu etylenu (PET)
 • Modyfikacja polietylenów napełniaczami naturalnymi
 • Wpływ parametrów technologicznych procesu odlewania rotacyjnego na właściwości mechaniczne wyrobów rotowanych 
 • Poprawa właściwości wizualnych wyprasek z PA6 w wyniku optymalizacji układu chłodzenia formy wtryskowej
 • Wpływ parametrów technologicznych procesu wtryskiwania wspomaganego gazem na właściwości otrzymywanych wyrobów
 • Implanty stomatologiczne wytworzone metodą FDM (Fused Deposition Modelling)
 • Wpływ parametrów procesu odlewania rotacyjnego na strukturę i jakość wyrobów wykonanych z polipropylenu
 • Ocena wpływu wielkości cząstek odpadowego napełniacza organicznego na właściwości mechaniczne kompozytów polietylenowych formowanych w technologii odlewania rotacyjnego
 • Ocena właściwości i struktury wyprasek z polilaktydu wytworzonych przy zmiennych parametrach procesu wstępnego przygotowania materiału
 • Analiza i ocena właściwości poliamidu 6 modyfikowanego kratonem 
 • Modyfikacja PLA nanorurkami haloizytowymi
 • Analiza procesu topienia i krystalizacji nanokompozytów na bazie polioksymetylenu
 • Ocena właściwości mechanicznych folii wytwarzanych z recyklatów polimerowych
 • Analiza właściwości materiałów uzyskanych po procesie recyklingu MMC
 • Właściwości kompozytów polimerowych modyfikowanych włóknem szklanym
 • Projekt wraz z opracowaniem technologii wytwarzania siedzenia jednoosobowego pojazdu elektrycznego
 • Ocena wpływu warunków przetwórstwa na stabilność wymiarową wyrobów wtryskiwanych z ABS
 • Ocena trwałości powłok polimerowych na powierzchniach stalowych o zróżnicowanej chropowatości 
 • Ocena wpływu parametrów procesu prasowania oraz geometrii wyrobu na właściwości mechaniczne i strukturę  laminatów na osnowie polimeru termoplastycznego
 • Poliolefiny i ich kompozyty do zastosowań w warunkach naturalnych