Wykaz przedmiotów

Inżynieria materiałowa

I stopień studiów

Przedmioty podstawowe:

 • Podstawy techniki wytwarzania: Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Polimery
 • Recykling (przedmiot wspólny)
 • Wspomaganie komputerowe w przetwarzaniu materiałów (przedmiot wspólny)
 • Nowe materiały polimerowe
 • Nowe technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych
II stopień studiów

Przedmioty podstawowe:

 • Systemy przetwarzania materiałów polimerowych
 • Metody badań materiałów polimerowych
 • Nowoczesne technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Kompozyty polimerowe

Mechanika i budowa maszyn

I stopień studiów

Przedmioty podstawowe:

 • Inżynieria wytwarzania: Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Recykling (przedmiot wspólny)
 • Maszyny i urządzenia technologiczne (przedmiot wspólny)
 • Wspomaganie komputerowe w przetwarzaniu materiałów (przedmiot wspólny)
 • Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Dobór materiałów do wytwarzania wyrobów (przedmiot wspólny)

Przedmioty obieralne:

 • Metody badań wyrobów i procesów - dr inż. Kinga Mencel
 • Organizacja procesów przetwarzania materiałów w przemyśle – dr inż. Karol Bula
II stopień studiów

Przedmioty podstawowe:

 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Procesy w przetwórstwie tworzyw sztucznych
 • Automatyzacja procesów przetwarzania materiałów

Przedmioty obieralne:

 • Materiały polimerowe - prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński/prof. dr hab. Krystyna Kelar
 • Konstrukcja oprzyrządowania technologicznego – dr hab. inż. Marek Szostak

Mechatronika

I stopień studiów

Przedmioty podstawowe:

 • Inżynieria wytwarzania: Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Biomateriały i ich przetwarzanie - dr inż. Monika Knitter

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopień studiów

Przedmioty podstawowe:

 • Procesy i techniki produkcyjne: Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Zastosowanie materiałów konstrukcyjnych
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Recykling
 • Zaawansowane procesy wytwarzania

Przedmiot obieralny:

 • Systemy produkcyjne w technologii materiałów – dr inż. Karol Bula (przedmiot wspólny)
 • Niekonwencjonalne systemy wytwarzania – dr hab. inż. Marek Szostak
II stopień studiów

Przedmioty podstawowe

 • Ekologia w przemyśle
 • Bezubytkowe systemy wytwarzania (przedmiot wspólny)
 • Sterowanie procesami wytwarzania (przedmiot wspólny)

Przedmiot obieralny:

 • Zarządzanie zasobami do produkcji wyrobów – dr inż. Monika Knitter (przedmiot wspólny)
 • Materiały produkcyjne – prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński (przedmiot wspólny)

Inżynieria biomedyczna

I stopień studiów

Przedmioty podstawowe:

 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Przedmioty obieralne:

 • Polimerowe materiały w zastosowaniach medycznych – dr inż. Monika Knitter
 • Materiały medyczne i ich utylizacja - dr inż. Monika Knitter

Logistyka

I stopień studiów

Przedmioty podstawowe:

 • Techniki wytwarzania (przedmiot wspólny)
 • Maszyny technologiczne (przedmiot wspólny)

Fizyka

I stopień studiów

Przedmioty podstawowe:

 • Przedmioty podstawowe:
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Recykling (przedmiot wspólny)