Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań
tel. 61 665 27 33
fax 61 647 58 15
Nasza
Lokalizacja


Nauczyciele akademiccy

Kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych <br>prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński

Kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński

Stanowisko: Profesor zwyczajny
Obszar zainteresowań naukowych: reologia polimerów, nanokompozyty
tel. 61 647-5818, fax: 61 647-5814, pokój 308 (CMBiN)
tomasz.sterzynski@put.poznan.pl

Informacje

Staże zagraniczne

Francja Ecole d'Application des Hauts Polymeres, Strasbourg - Francja Staż doktorancki 3 miesiące (1978)
Szwajcaria Eidgenossische Technische Hochschule (ETH) Zurich, Institut fur Polymere - Polymer Physik (prof. J.Meissner) Szwajcarskie stypendium federalne (Bundesstipendiat) 12 miesięcy (1982/83) oraz 2 miesiące w 1984 roku
RFN Philipps Universität Marburg, Polymer Physik, Marburg/Lahn - RFN, (prof. W.Ruland) Stypendium fundacji im. Alexandra von Humboldt 15 miesięcy (1985/86)

Spotkania komitetu KdT Plast Praezis w latach 1976 do 1985 (Lipsk, Chemnitz)

Austria Keppler Universitat Linz - Polymer Physik, Linz - Austria (prof. H.Janeschitz Kriegl) Zaproszony profesor 2 tygodnie (1992)
Francja Universite Louis Pasteur, Ecole d'Application des Hauts Polymeres/ Ecole Europeenne de Chimie, Polymeres et Materiaux de Strasbourg, Departement Polymeres Pracownik naukowo-badawczy, wykładowca w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych od 1989 do 1998

Współpraca z uczelniami zagranicznymi i przemysłem:

Uniwersytet Salerno

współpraca naukowa, pobyty 2 x 1 tydzień w 2002 i 2003 roku: wykłady w ramach programu Sokrates

Uniwersytet Siegen

1 tydzień w 2003 i w 2004 roku - wykłady w ramach programu Sokrates

Uniwersytet Techniczny Berlin

wykłady w ramach programu Sokrates

Uniwersytet Techniczny Hamburg

Hamburg: współpraca naukowa , bilateralny projekt badawczy DAAD-MNiSzW w zakresie nanokompozytów PVC, pobyty: 2 x 1 tydzień 2002, 2004, 2008 roku wykłady w ramach programu Sokrates,

Uniwersytet Techniczny w Budapeszcie

współpraca naukowa - umowa bilateralna w zakresie badan recyklingu polimerów

Partner przemysłowy Neste

Borealis: spotkania robocze, przedstawianie wyników badań, wielokrotne spotkania w latach 1993 do 1998 Borealis Wire and Cable Antwerp (Belgia), Neste Bruxelles (Belgia), Borealis Skill Centre Stathelle (Norwegia), Borealis Skill Centre Stenungsund (Szwecja).

Ogłoszenia / Konsultacje

Aktualne w tym semestrze godziny konsultacji są umieszczone na stronie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania (http://www.dmef.put.poznan.pl/konsultacje)

Instytut Technologii Materiałów Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe